งานจัดซื้อจัดจ้าง


รหัส : 42355
หัวเรื่อง : moit 19 อัพเดตไตรมาส 3 มาตรการจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42354
หัวเรื่อง : moit 18 อัพเดตไตรมาส 3
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42353
หัวเรื่อง : moit 13 อัพเดตไตรมาส 3
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42352
หัวเรื่อง : moit 5 อัพเดตไตรมาส 3
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42351
หัวเรื่อง : moit 4 อัพเดตไตรมาส 3
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42031
หัวเรื่อง : moit15 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40890
หัวเรื่อง : EB5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 64
รายละเอียด : EB5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 64
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40889
หัวเรื่อง : EB2 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 3
รายละเอียด : EB2 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 3
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40880
หัวเรื่อง : EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 2
รายละเอียด : EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 2
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40879
หัวเรื่อง : EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 1
รายละเอียด : EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 1
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2021-06-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199