กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ


รหัส : 39903
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แนวทางการบริหารจัดการขยะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แนวทางการบริหารจัดการขยะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39607
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์เพจโรครว้ายๆวัยทำงาน
รายละเอียด : https://www.facebook.com/strongworkers
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39606
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199