กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


รหัส : 42462
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 11 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41801
หัวเรื่อง : PPT การประชุม EOC COVID 23022022 เตือนภัยระดับ 4
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41678
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 2ุ6 มกราคม 2565
รายละเอียด : บทสรุปรายวัน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41677
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565
รายละเอียด : บทสรุปประจำวัน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199