กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


รหัส : 42584
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42479
หัวเรื่อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42478
หัวเรื่อง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 โรคฝีดาษวานร
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42415
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน_15 มิถุนายน 2565)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41954
หัวเรื่อง : สรุปข้อสั่งการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 (วันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2565)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41824
หัวเรื่อง : คำสั่ง ศบค.แนวปฏิบัติ ฉบับที่ ๒๓
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41340
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์การใช้สถานที่ในสถาบันการศึกษา ออกตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41339
หัวเรื่อง : แจ้งผลการประชุม ศปก. ศบค. 11 ตุลาคม 2564
รายละเอียด : ศูนย์โควิด มหาดไทย แจ้งข้อสั่งการผลการประชุม ศปก. ศบค. 11 ตุลาคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199