กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


รหัส : 42547
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42546
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42545
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42544
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42543
หัวเรื่อง : โครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
รายละเอียด : โครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41617
หัวเรื่อง : หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41465
หัวเรื่อง : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลจุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลจุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวดลนภา ครองมัจฉา ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41432
หัวเรื่อง : ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลปง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลปง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายธานนท์ ยอดยา ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41418
หัวเรื่อง : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลปง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลปง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวเสาวลักษณ์ ยั่งยืน ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41399
หัวเรื่อง : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นางสาวมลฤดี เกศหอม ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199