กลุ่มงานแพทย์แผนไทย


รหัส : 39665
หัวเรื่อง : สถิติผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย สสจ.พะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39643
หัวเรื่อง : แบบสำรวจความพึงพอใจ การรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย สสจ.พะเยา ประจำเดือน พศจิกายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39642
หัวเรื่อง : แบบสำรวจความพึงพอใจ การรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย สสจ.พะเยา ประจำเดือน ตุลาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199