กลุ่มงานบริหารทั่วไป


รหัส : 40465
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2021-03-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39650
หัวเรื่อง : รายงานผลการการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39649
หัวเรื่อง : รายงานผลการการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2/2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39648
หัวเรื่อง : รายงานผลการการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39647
หัวเรื่อง : กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39646
หัวเรื่อง : ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39604
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤษภาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39603
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนเมษายน 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39602
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมีนาคม 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199