กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


รหัส : 04005
หัวเรื่อง : เอกสารประชุม HDC สุรายาสูบ 4-12 มิ.ย.639(การบันทึก)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04004
หัวเรื่อง : เอกสารประชุม HDC สุรายาสูบ 4-12 มิ.ย.63 NCD
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 04003
หัวเรื่อง : เอกสารประชุม HDC สุรายาสูบ 4-12 มิ.ย.63
รายละเอียด : ประชุม 43 แฟ้ม รหัส special PP สุรา /ยาสูบ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199