กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


รหัส : 40137
หัวเรื่อง : แนวทางCOPD จังหวัดพะเยา ปี 2563
รายละเอียด : แนวทาง COPD โดย SP COPD จัดทำปี 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199