งานตรวจสอบภายใน


รหัส : 39638
หัวเรื่อง : จุลสารวินัย ๔-๒๕๖๓
รายละเอียด : จุลสารวินัย ๔-๒๕๖๓
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39637
หัวเรื่อง : จุลสารวินัย ๓-๒๕๖๓
รายละเอียด : จุลสารวินัย ๓-๒๕๖๓
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39636
หัวเรื่อง : จุลสารวินัย ๒-๒๕๖๓
รายละเอียด : จุลสารวินัย ๒-๒๕๖๓
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39635
หัวเรื่อง : จุลสารวินัย ๑-๒๕๖๓
รายละเอียด : จุลสารวินัย ๑-๒๕๖๓
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199