งานตรวจสอบภายใน


รหัส : 39634
หัวเรื่อง : แนวทางการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : แนวทางการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199