กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


รหัส : 41365
หัวเรื่อง : 12. สาขาโรคไม่ติดต่อ
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41364
หัวเรื่อง : 11. สาขาทันตะสุขภาพ
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41363
หัวเรื่อง : 10. สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41362
หัวเรื่อง : 9. ร่างเกณฑ์ อสม.สาขาที่ 9 ล่าสุด
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41361
หัวเรื่อง : 8. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41360
หัวเรื่อง : 7. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41359
หัวเรื่อง : 6. สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41358
หัวเรื่อง : 5. สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41357
หัวเรื่อง : 4.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41356
หัวเรื่อง : 3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน
รายละเอียด : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น พ.ศ.2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2021-10-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199