กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


รหัส : 40144
หัวเรื่อง : แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว งวดที่ 2 ปี 2563
รายละเอียด : หนังสือ แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว งวดที่ 2 ปี 2563 (งบผลงานการให้บริการ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 40142
หัวเรื่อง : แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว งวดที่ 1 ปี 2563
รายละเอียด : หนังสือ แจ้งรายละเอียดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว งวดที่ 1 ปี 2563 และรายการตัวชี้วัดผลงานบริการ ปี 2563 (เหมาจ่ายตามจำนวนประชากร UC)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199