หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ปี 2565 ครั้งที่ 8 ณ บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดย มีว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน กล่าวต้อนรับพร้อมขอบคุณประธานในพิธีและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ที่ได้นำหน่วยแพทย์ฯมาให้บริการพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน กล่าวรายงาน เชิญประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. หลังจากนั้นประธานในพิธี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการมอบยาชุดตำราหลวงพระราชทาน มอบให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่มารอรับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จำนวน 50 ชุด หลังจากนั้น ประธานในพิธีได้นำทีมออกเดินทางไปมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติที่บ้าน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพ จำนวน 2 ราย สรุปยอดมีผู้มารับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 111/211 คน/ครั้ง และมีกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยแพทย์ฯ ดังนี้ 1.ตรวจรักษาโรค ทั่วไป 44 ราย 2.ทันตกรรม(ถอนฟัน)จำนวน 4 ราย 3.นวดประคบสมุนไพร จำนวน 21 ราย 4.รับวัคซีนcovid-19 (pfizer) กระตุ้นเข็มที่ 3 จำนวน 42 ราย 5.มอบยาชุดตำราหลวงพระราชทาน จำนวน 50 ราย 6.กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดทำเครื่องดื่มแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมพิธีงาน จำนวน 50 ราย 7.ศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอเชียงม่วนร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน ร่วมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ป่วย จำนวน 2 ราย 8.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ป่วย จำนวน 2 ราย และมอบตุ๊กตา จำนวน 50 ตัว, นมกล่องUHTจำนวน 48 กล่อง, ชุดบัตรนิทานประกอบภาพการ์ตูน จำนวน 1 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อำเภอเชียงม่วน จำนวน 23 คน 9.นายแพทย์ไชยรัตน์ ชัยวัฒนวสุ คุณสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ อดีตรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา และภริยา ร่วมมอบข้าวสารจ้าวหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 2 ถุง,ไข่ไก่สด จำนวน 2 แผง,แอ๊ปเปิ้ลสด จำนวน 2 แพค เพื่อมอบเป็นของเยี่ยมให้กับผู้ป่วย จำนวน 2 ราย การดำเนินการในพิธีและกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการนี้ จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอขอบคุณท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราช ผู้ประสานงาน และผู้เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน มา ณโอกาสนี้
update : 2022-05-27
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only