หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา(ด้านบริการทางวิชาการ)เป็นผู้แทนหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการถวายความปลอดภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 34 เมื่อวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 โดยมี พลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานการประชุม
update : 2022-05-17
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only