ระบบขอรหัสผ่าน งานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.
สปสช. ปรับระบบขอรหัสผ่านใหม่ ท่านสามารถขอรหัสผ่านตรวจสอบสิทธิที่นี่
*** สำหรับผู้ขอรหัสผ่านก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ท่านสามารถคลิกตรวจสอบผลการอนุมัติได้จากลิงค์ด้านบน