ยินดีต้อนรับ :
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดพะเยา ทุกท่าน

กำหนดการประชุม ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ประจำเดือน วดป. เวลา สถานที่ รายละเอียด
1 ตุลาคม 8 พ.ย. 2565 08:30:00-12:00:00 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายละเอียด
2 พฤศจิกายน 7 ธ.ค. 2565 08:30:00-12:00:00 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายละเอียด
3 ธันวาคม 18 ม.ค. 2566 09:00:00-12:00:00 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายละเอียด
4 มกราคม 15 ก.พ. 2566 09:00:00-12:00:00 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพเยา รายละเอียด
5 กุมภาพันธ์ 10 มี.ค. 2566 00:00:13-00:00:16 ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลเชียงคำ รายละเอียด