ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 42410
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42409
หัวเรื่อง : รพ.อ่างทอง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42408
หัวเรื่อง : รพ.นครพนม รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42407
หัวเรื่อง : รพ.พระนครศรีอยุธยา รับย้าย รับโอนข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42406
หัวเรื่อง : รพ.พะเยา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42405
หัวเรื่อง : สถานพระปกเกล้า ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42404
หัวเรื่อง : สสจ.มุกดาหาร รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42403
หัวเรื่อง : สสจ.มุกดาหาร รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42402
หัวเรื่อง : สสจ.สุโขทัย รับย้าย รับโอนข้าราชการ 11 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42398
หัวเรื่อง : การพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199