ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 42460
หัวเรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่น
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42459
หัวเรื่อง : การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42458
หัวเรื่อง : ยกเลิกแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42457
หัวเรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42452
หัวเรื่อง : รพ.ราชบุรี รับย้าย รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42451
หัวเรื่อง : รพ.พุทธโสธร ขอส่งวารสารวิชาการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42450
หัวเรื่อง : รพ.ยะลา รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42449
หัวเรื่อง : รพ.ราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการผ่าตัดต่อมลูกหมากทางกล้องและฟื้นฟูวิชาการด้านสุขภาพเพศชาย
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42446
หัวเรื่อง : รพ.ราชบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42445
หัวเรื่อง : สสจ.ยะลา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199