ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 42516
หัวเรื่อง : สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42515
หัวเรื่อง : รพ.เสนา รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42514
หัวเรื่อง : รพ.เสนา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42507
หัวเรื่อง : คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42506
หัวเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42505
หัวเรื่อง : ขอรับการสนับสนุนโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42504
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการป้องกันชะลอไตเสื่อม
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42502
หัวเรื่อง : รพ.ขอนแก่น รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42501
หัวเรื่อง : ม.นวมินทราธิราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร รุ่น 10
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42500
หัวเรื่อง : สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199