ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 42532
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "MISSION TO THE MOON: DDC REDESIGN THINKING INNOVATION WORKSHOP"
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42529
หัวเรื่อง : รพ.อุดรธานี รับย้าย รับโอน ตำแนห่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42528
หัวเรื่อง : สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อการย้าย การโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42527
หัวเรื่อง : รพ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42526
หัวเรื่อง : สสจ.นครศรีธรรมราช คัดเลือกข้าราชการเพื่อการย้าย การโอน เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42525
หัวเรื่อง : คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42523
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42522
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42518
หัวเรื่อง : สสจ.ระนอง รับย้ายข้าราชการ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42517
หัวเรื่อง : สสจ.พังงา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199