ข่าวประชาสัมพันธ์
รหัส : 42335
หัวเรื่อง : การกำหนดเวลาในการเปิด-ปิด ด่านสากล 4 แห่ง ของแขวงไชยะบุลี
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42334
หัวเรื่อง : รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42333
หัวเรื่อง : สสจ.พังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคงเจริญ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42332
หัวเรื่อง : สสจ.ปทุมธานี รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42331
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 12
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42330
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทฤษฎี Grid 2 หลักสูตร
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42329
หัวเรื่อง : สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42328
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจล์ รุ่นที่ 3
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42327
หัวเรื่อง : สสจ.นครปฐม รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42326
หัวเรื่อง : สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199