ประชุม กวป.
รหัส : 42263
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42157
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนเมษายน 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2022-05-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42062
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41850
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41731
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41630
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41534
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤศจิกายน 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41437
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนตุลาคม 2564
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41286
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกันยายน 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-09-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41263
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-09-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199