นิเทศติดตาม
รหัส : 41966
หัวเรื่อง : Monitor วัคซีน โควิด 19 วันที่ 29 มีนาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41825
หัวเรื่อง : PPT Monitor วัคซีนโควิด 01_03_2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41783
หัวเรื่อง : สไลด์นำเสนอตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1_2565 วัณโรค
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41782
หัวเรื่อง : เอกสารตรวจราชการเขตตรวจราชการสาธารณสุข ครั้งที่ 1_2565 ประเด็น service plan วัณโรค
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41781
หัวเรื่อง : one page มาตรการจังหวัดพะเยา โควิด 19 ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 1_2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41780
หัวเรื่อง : แบบสรุปการดำเนินงานตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โควิด 19 รอบ 1_2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41779
หัวเรื่อง : สไลด์เสนอตรวจบูรณาการ โครงการคนปลอดโรค สัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รอบ 1_2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41778
หัวเรื่อง : สรุปตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี แบบสอบทาน Rabies free Area รอบ 1_2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41527
หัวเรื่อง : สรุปประเด็นตรวจเยี่ยมพื้นที่ อำเภอเชียงคำ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41521
หัวเรื่อง : สรุปประเด็นตรวจเยี่ยมพื้นที่ อำเภอจุน วันที่ 1 ธันวาคม 2564
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2021-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199