SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
รหัส : 42513
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 25 กรกฏาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42512
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 24 กรกฎาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42511
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 24 กรกฎาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42510
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 23 กรกฎาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42509
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 22 กรกฎาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42508
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 26 กรกฎาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42491
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 20 กรกฎาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42490
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 19 กรกฎาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42489
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 21 กรกฎาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42476
หัวเรื่อง : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 18 กรกฎาคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199