awdwad >>
คู่มือการปฏิบัติงาน >>
 • wadw update : 2022-07-04
 • a update : 2022-06-12
 • qwe update : 2022-06-12
 • a update : 2022-06-12
 • q update : 2022-02-28
 • มาตรการ COVID FREE SETTING >>
 • aaa update : 2022-07-09
 • รายงานการประชุม >>

  ติดต่อเรา

  ที่อยู่
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 602 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  โทรศัพท์ 054-409132
  โทรสาร 054409145
  Email
  ...