ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม “ร้านกาแฟและศูนย์เด็กเล็ก อ่อนหวาน ปลอดฝุ่น อุ่นใจ” ประจำปี 2567 2024-03-08 2024-03-08 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ( Service Provider Board ) คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ) จังหวัดพะเยา 2024-02-28 2024-02-28 ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุข จ.พะเยา
3 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเรื่องการสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ 2024-02-22 2024-02-22 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4 ประชุมการดำเนินการตามมาตรฐานคลินิกวัณโรค (ภูซาง) 2024-02-09 2024-02-09 ห้องประชุมโรงพยาบาลภูซาง