ประกาศ

พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวจังหวัดพะเยา กรณีตรวจผล ATK ผลเป็นบวก ให้ติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ปฏิบัติการประจำอำเภอ อำเภอที่ท่านอาศัยอยู่
อำเภอเมืองพะเยา
อำเภอจุน
อำเภอเชียงคำ
อำเภอเชียงม่วน
อำเภอดอกคำใต้
อำเภอปง
อำเภอแม่ใจ
อำเภอภูซาง
อำเภอภูกามยาว

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา โทร. 095-6984350