เอกสารทั้งหมด

  สนง.กกต.รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการออกเสียง ประจำเขตออกเสียงจังหวัดพะเยา
  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ประชาสัมพันธ์โครงการยา Raltegravir สำหรับหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่มาฝากครรภ์ช้า
  ขอความร่วมมืองดให้สิ่งของหรือคำตอบแทนแก่ผู้สื่อข่าว
  สสจ.ปทุมธานีรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7 อัตรา
  สสจ.นครนายกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนิติกร
  สสจ.นนทบุรีรับย้ายข้าราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 30 อัตรา
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.ระนองรับย้ายข้าราชการในตำแหน่งนักโภชนาการระดับปฏิบัติการ
  รพ.ร้อยเอ็ดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.อุดรธานีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
  รพ.ลำปาง รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา
  สสจ.นครราชสีมารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ช่องนานา
  รพ.ศรีสังวาลย์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  สสจ.กระบี่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายปรับวุฒิเปลี่ยนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  รพ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 102
  การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบเดือนเมษายน 2559
  การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 2
  สสจ.อุทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
  ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  สสจ.เชียงรายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
  สสจ.นครราชสีมารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
  สสจ.เชียงรายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ รพช. 3 ตำแหน่ง
  สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  สสจ.ตรังรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
  รพ.อ่างทองรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง
  สสจ.ตรังรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ราชบุรีรับย้าย รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ รพ.สวนผึ้ง
  รพ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ม.พะเยา ขอรับการบริจาคในโครงการปั่นจักรยานการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดพะเยา
  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของ สสจ.พะเยา
  มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ สสอ.เมืองพะเยา
  มูลนิธิชีวิตพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้
  สสจ.ชุมพร รับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง
  รพ.ปราสาท รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ
  สสจ.เชียงรายรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.ขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
  รพ.พระนั่งเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก
   ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  มข.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
  รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราขการตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
  สสจ.แพร่รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1 ตำแหน่ง
  รพ.ขอนแก่นรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  สสจ.นนทบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7 อัตรา
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
  รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราขการตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
  สสจ.ปทุมธานีรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  ขอเชิญเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
  สสจ.จันทบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 1 อัตรา
  สสจ.นนทบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
  ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ
  สสจ.ราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลน้ำพุ ระดับชำนาญงาน
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลดอนตะโก ระดับอาวุโส
  รพ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการ(คนที่ 2)
  สสจ.สมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
  สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.ลำพูนรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  รพ.สงขลา ขอขยายเวลาการรับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง
  รพ.บ้านหมี่ ลพบุรี รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  สสจ.กาฬสินธุ์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รพ.จอมทอง เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพือให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.พระนั่งเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
  รพ.นครพิงค์รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
  ่การกำชับห้ามมิให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณต้องห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  ประชาสัมพันธ์และสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2559
  การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
  สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไปชำนาญการพิเศษและชำนาญการ 3 ตำแหน่ง
  สสจ.สุโขทัย รับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
  สป.สธ.รับคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจยฺแห่งประเทศไทย
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.สุโขทัย รับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 ตำแหน่ง
  รพ.หนองคายรับสมัครคัดเลือกข้ารากชารเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.นครศรีธรรมราช รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานและนายช่างโยธาชำนาญงาน
  สสจ.นครศรีธรรมราช รับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
  รพ.ศรีสังวาลย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7 อัตรา
  สสจ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่สอง
  สำนักบริหารกลาง สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.ชัยนาท รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.หนองมะโมง
  สำนักบริหารกลาง สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ 8 ตำแหน่ง
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 59 5 หลักสูตร
  สสจ.ยะลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  แจ้งยกเลิกมาตรการดำเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
  รร.พยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและการพยาบาลเฉพาะทาง
  ม.มหิดลรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค สาขาวิชาเวชระเบียน ประจำปี 2559
  สป.สธ.รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง
  รพ.ยะลารับสม้ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
  สสจ.ยะลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพช. 1 ตำแหน่ง
  รพ.พระจอมเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  รพ.พระปกเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการมให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  การจัดทำแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และมาตรา 103
  แจ้งเตือนการเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
  สสจ.ชุมพรรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
  รพ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
  รพ.ชลบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(คนที่ 2)
  สสจ.มหาสารคามรับย้ายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  รพ.สุราษฎร์ธานีรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
  ม.มหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
  ขอเชิญสม้ครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
  แจ้งเวียนการแก้ไขรายการตำรับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาริที่จัดจำหน่ายโดยองค์การเภสัชกรรม
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  รพ.กุมภวาปี รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
  รพ.สงขลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.พระจอมเกล้ารับสม้ครเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  เทคโนโลยีบริหารจัดการรถด้วยดาวเทียมจีพีเอส
  รพ.นครพิงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2
  การเปิดแผนกคดีวินัยการคลังและะการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่
  รพ.เชียงคำรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ตรังรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ตรัง
  การเปิดแผนกคดีวินัยการคลังและะการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่
  รพ.เชียงคำรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  รพ.เชียงคำรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ตรังรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ตรัง
  สสจ.อุตรดิตถ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  สสจ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.อ่างทองรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  สสจ.เชียงรายรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการถวายเงิน
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งทันตสาธารณสุข
  สสจ.ภูเก็ตรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
  รพ.ลำพูนรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  สป.สธ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ประกาศประกวดราคา รพ.สต.สันติสุข
  ประกาศประกวดราคา รพ.สต.สันติสุข
  รพ.หนองบัวลำภูรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
  สสจ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง
  รพ.ศรีสังวาลย์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.บางพลี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  อบต.ป่าสัก รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.นครสวรรค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง
  รพ.ยะลารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  วพบ.สุราษฎร์ธานี ขยายเวลาการรับย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
  รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
  ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา2559
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ
  รพ.ศรีสังวรสุโขทัยรับย้าย รับดอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  รพ.ระยองรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
  สสจ.นนทบุรีรับย้ายข้าราชการ 3 อัตรา
  รพ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพือให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 อัตรา
  บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน
  สสจ.ราชบุรีรับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  คณะแพทยศาสตร์ มข.รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ รอบที่ 1
  สป.สธ.คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
  สสจ.ขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.สุโขทัยรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  แพทยสภาขอเชิญส่งงานเขียนทางการแพทย์เข้าร่วมประกวด
  บัณฑิตวิทยาลัย มข.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
  รพ.อุดรธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
  รพ.สมุทรสาครรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.ศรีสังวาลย์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา
  สสจ.นครนายกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
  รพ.พระนครศรีอยุธยารับย้ายข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2 ราย
  รพ.อุดรธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.หนองคายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.กาฬสินธุ์รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ำรงตำแหน่งระดับำชาญการพิเศษ
  รพ.เกาะสมุยรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  รพ.สงขลา รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  ขอเชิญร่วมสนับสนุนรายการ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย เนื่องในวันมหิดล 2558
  ขอเชิญสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
  รพ.พระพุทธบาทรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
  สสจ.สระแก้วรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน
  สสจ.ขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  รพ.บางละมุงรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  วสส.อุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
  สสจ.สระบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ
  รพ.นครนายกรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.พระนั่งเกล้ารับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
  ขอเชิญร่วมรายการ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย เนื่องในวันมหิดล 2558
  การสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2559
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
  รพ.สตูลรับโอน รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษ
  อภินันทนาการนิตยสารหมอชาวบ้าน
  สสจ.อุตรดิตถ์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.น้ำปาด
  สสจ.พะเยา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย 3 ตำแหน่ง
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.ชลบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 9 ตำแหน่ง ระดับชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
  สสจ.สมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
  รพ.วารินชำราบรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน 3 ตำแหน่ง
  รพ.กาฬสินธุ์รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานชำนาญการ
  รพ.อภัยภูเบศรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
  รพ.อุดรธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง
  สสจ.ยโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา
  ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอเพลงประจำสถาบัน
  มศว.เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
  สสจ.สุมทรสาครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
  สสจ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครบุคคลเพื่อเลิกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง
  รพ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.สมุทรสาครรับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
  รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับชำนาญงาน
  รพ.แพร่รับย้าย โอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการ
  รพ.น่านรับสม้ครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
  สป.สธ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าขยายเวลารับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาขอเชิญเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2559
  สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2558
  รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  สสจ.กระบี่รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย โอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพน้กงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  รพ.พระนั่งเกล้ารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 7 ตำแหน่ง
  การศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
  ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  สสจ.อุทัยธานีรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่้วไป 2 ตำแหน่ง
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก
  รพ.ยะลารับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  สสจ.ตรังรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR MOM
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.บางระจัน
  สสจ.ชลบุรีรับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
  รพ.พระจอมเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น ในสังกัดกระรวงสาธารณสุข
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักรังสีการแพทย์
  โครงการประกันภัย
  สสจ.เลยรับสมัครแพทยฺ์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2559
  รพ.อุทัยธานีรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ
  สสจ.สระแก้ว รับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  รพ.อุดรธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  สสจ.ลำพูนขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.นครนายกขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  สสจ.พะเยาประกาศผลการคัดเลือกบคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  สสจ.พะเยาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ตรังรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้าสถานีอนามัย 5 ตำแหน่ง
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
  สสจ.หนองบัวลำภูรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
  สสจ.หนองคายรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
  รพ.เทพรัตน์นครราชสีมาขยายเวลา รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการพัสดุ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 และการประกวดผลงานวิชาการ
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอชำนาญการพิเศษ
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.นครนายกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
  รพ.ยะลารับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธาณสุขระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ระดับชำนาญการ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.ปราจีนบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอตามแนวคิดคำขวัญของทันตแพทยสภา
  ม.ราชภัฎเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  รพ.พัทลุงรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.สมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
  รพ.กระทุ่มแบนรับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  รพ.สุโขทัยรับย้าย โอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  รพ.เจ้าพระยายมราชรับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน
  รพ.กระทุ่มแบนรับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  สสจ.ชัยภุมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.รับนิสิต โครงการพิเศารับตรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
  รพ.เสนา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไปชำนาญการพิเศษ
  รพ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  รพ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รพ.เทพรัตน์นครราชสีมารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  รพ.สตูลรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานศาลปกครอง
  รพ.นครพนมรับโอน รับย้าย แพทย๋สาขาสูตินรีเวชกรรม
  รพ.ประสาทสุรินทร์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  รพ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ การสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
  การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
  ขอเชิญชวนส่งประวัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
  ประกาศผลการพิจารณารับย้าย รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ รพ.ดอกคำใต้
  ขอส่งสำเนาหนังสือองค์การหรือสถานสาธารณสุข
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 7 ตำแหน่ง
  สสจ.ตรังรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ 3 ตำแหน่ง
  กรมอนามัย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  สสจ.ปทุมธานีรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.หนองเสือ
  สสจ.ชลบุรีรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน รพ.สัตหีบ
  สสจ.สงขลารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  ประกาศวัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่บงนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ
  ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
  รพ.อุทัยธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพือให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล รพ.น่าน
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย 2 ตำแหน่ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
  ม.แม่ฟ้าหลวงรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
  การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 2
  รพ.เชียงคำรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา
  ค่านิยมหลัก 12 ประการแก่ประชาชนชาไทย
  สสจ.สุโขทัยรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
  สสจ.พะเยานับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
  คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web online
  ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากลประจำปี 2558
  ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
  สสจ.สุโขทัยรับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.นครนายกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา
  สสจ.สุโขทัยรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
  สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปี 2558
  สสจ.นครนายกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.สตูลรับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ
  ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
  วิถีปฏิบัติในการเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย
  มธ.ศูนย์ลำปางรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  มธ.ศูนย์ลำปางรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  กรมสุขภาพจิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเทคโนโลยีความรู้สุขภาพจิตเดือนมีนาคม 2558
  รพ.สุโขทัย ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 2
  รพ.ลำพูนรับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
  สสจ.นครสวรรค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  สสจ.นครศรีธรรมราชรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพช.ระดับชำนาญการพิเศษ
  ประกาศวัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
  ขอเชิญชวนติดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
  คณะเภสัชศาสตร์ มน. รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
  รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ
  บัณฑิตวิทยาลัย มข.รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา
  รพ.ลำพูนรับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  ีรพ.อำนาจเจริญรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  รพ.ดำเนินสะดวกรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
  การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
  สสจ.พะเยารับย้ายข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา
  สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบสอบตรง ระหว่าง 8-22 พค. 58
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.รับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร
  คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับสมัครบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  รพ.ศรีสังวาลย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย 2 ตำแหน่ง
  สสจ.ลำพูนรับย้าย โอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
  สสจ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับำชำนาญการพิเศษ
  สสจ.สระแก้วรับย้าย โอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  มข.ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ฯ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
  วสส.ตรังประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
  มข.ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดค่ายบัณฑิตศึกษา
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการใช้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรื่องเล่างาน บันดาลใจ ชิงรางวัล ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 1
  มน.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา
  ขอส่งสำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ ใน สสจ.ที่ว่าง 2 ตำแหน่ง
  สมาคมสาธารณสุขพะเยาประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
  มข.รับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  มน.เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ
  การสรรหาทันตบุคลากรเพื่อรับรางวัล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์
  รพ.อุดรธานีรับสมัครคัดเลือก่ข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 3 ตำแหน่ง
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ร้อยเอ็ดรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
  ขอส่งประกาศแพทยสภา กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2558
  มข. รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
  สสจ.สมุทรสาครรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ระดับอาวุโส
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ชลบุรีรับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
  สสจ.สมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
  ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558
  รพ.ลำปางรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
  รพ.พระจอมเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง
  ศาลปกครองรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันเอเชียศึกษา
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ระดับชำนาญการ
  สสจ.พะเยารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการประชาสัมพันธ์หนังสือ ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.สิรินธร ขอนแก่น รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  ม.มหิดลรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ
  องค์การเภสัชกรรมรับสมัครผู้จบการศึกษาสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ 21 อัตรา
  ม.รามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  กรมอนามัยขอเชิญร่วมการประกวดชุดการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  รพ.แม่ใจรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
  ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  รพ.สุโขทัยรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
  ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ป.ป.ง.
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับย้าย โอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.นครนายกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล รพ.บ้านนา
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 10 ตำแหน่ง
  รพ.นครพิงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  แก้ไขการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  สสจ.เชียงรายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 6 ตำแหน่ง
  สสจ.เชียงรายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
  ขอส่งเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่บรรจุในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
  การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
  ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนายช่ายเทคนิค รพ.พาน
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557 และเสวนาเชิงวิชาการ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข็าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
  รพ.ยโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 3 ตำแหน่ง
  กำหนดวัน เวบา สถานที่สอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  รพ.แม่ใจรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
  รพ.กาฬสินธุ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา
  สสจ.เชียงราย รับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปรับราชการสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
  แจ้งผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557
  รพ.ศรีสังวาลย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
  สป.สธ.คัดเลือกข้าราชการเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.บ้านคา
  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
  ขอส่งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
  สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านบริหารสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว อสม.ประสบอัคคีภัย
  นโยบายในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการ และการอำนวขการในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
  ขอส่งสำเนาหนังสือ รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง พระราชทานชื่อ รพ.มาบตาพุดแห่งใหม่ จ.ระยอง
  วสส.ยะลา ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 30 ปี
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
  111111111111111111
  3333333333333333333
  ม.มหิดลประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ
  สสจ.อุตรดิตถ์รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  สสจ.นครพนมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
  สสจ.นครศรีธรรมราชรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  เอกสารประกวดราคาบ้านพักฯ
  ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการคุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
  แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย
  รพ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.สรรพประสิทธิประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award
  ขอส่งสำเนาหนังสือมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เรื่อง ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558
  ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
  รพ.อุทัยธานีรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2558
  สำนักบริหารกลาง สป.สธ.คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 2 ตำแหน่ง
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครย้ายข้าราชการโดยตัดโอนตำแหน่งหรือเพื่อไปช่วยปฏิบัติราชการ 2 ตำแหน่ง
  สำนักบริหารกลาง สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  สสจ.พิษณุโลกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
  ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดภาพยนตร์สั้น วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี
  รพ.กาฬสินธุ์รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  รพ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ง
  สำนักงานเทศบาลนครรังสิตรับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทันตสาธารณสุข 2 อัตรา
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านส่งเสริมพัฒนา ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.แม่ใจรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
  รพ.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์
  รพ.ขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร
  รพ.พระนั่งเกล้ารับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  คณะเภสัชศาสตร์ มข.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ 2558
  สรพ.รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  บ.พีค เทรนนิ่ง แอนดฺ์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2558
  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  รับย้าย/รับโอน/บรรจุกลับข้าราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.เชียงใหม่
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สสจ.พะเยา
  สสจ.นครพนมรับสมัครบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
  รพ.สิรินธร ขอนแก่น รับย้าย บรรจุกลับข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์
  กลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง สป.สธ.รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ
  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตัั่งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของ สสจ.พะเยา
  ขอส่งประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยเรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ และจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ และจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2557
  รพ.ชลบุรีครับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.ยโสธรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง
  รพ.ลำปางรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  รพ.เสนารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.ยะลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
  รพ.สตูลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  สสจ.มุกดาหารรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
  วิทยาลัยชุมชนตากประชาสัมพันธ์หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุข
  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
  รพ.จุนรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  สสจ.อุทัยธานีรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างศิลป์
  ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเรื่อง การดำเนินการเลือกหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
  ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด ขอเชิญประชุมเรื่อง National Forum on Birth defects and Disbilities
  รพ.สวรรค์ประชารักษ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติขอเชิญประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
  สำนักงงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.สุโขทัยรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  สสจ.สระบุรีรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไป 2 ตำแหน่ง
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
  ขอเชิญประกวดภาพยนตร์นั้น วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี
  การเพิกถอนสิทธิการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.2557-2560
  แก้ไขรายละเอียดรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.2557-2560
  รายชื่อสถาบันซึ่งมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลิอกและมีสิทธิเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม วาระ พ.ศ.2557-2560
  สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะรับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 2
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ระดับอาวุโส
  สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2558
  สสจ.นครพนมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
  สสจ.ชัยภูมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลและเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.กาฬสินธุ์รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.บางระจัน
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตสุขภาพ 12 เขต
  ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนสมทบทุน โครงการรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.แม่ใจ ระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  สสจ.ลำปางรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  สนง.เขตบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 5 ตำแหน่ง
  รพ.เชียงคำ จ.พะเยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องรับสมัครงาน
  รพ.กระทุ่มแบนรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
  รพ.หนองบัวลำภูรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ชัยภูมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำราญการพิเศษ 9 ตำแหน่ง
  รพ.สรรพประสิทธิประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.เชียงคำ จ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 อัตรา
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  การดำเนินการเลือกผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  การดำเนินการเลือกหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  การดำเนินการเลือกคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
  ขอให้งดขึ้นป้ายต้อนรับ
  รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองที่มีสิทธิเสนอชื่อ
  รพ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 4 อัตรา
  รายชื่อสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  สสจ.พะเยารับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ
  ภาพลักาณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง
  สสจ.พังงารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
  รพ.เสนารับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  รพ.นครพิงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 9 ตำแหน่ง
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ขอเชิญร่วมงานไนติงเกลไนท์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  รับสมีครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.พิจิตร
  รพ.สตูลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  รพ.หัวหินรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  สสจ.นครราชสีมารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  สสจ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ใน สสจ. จำนวน 12 ตำแหน่ง
  สสจ.ชัยภูมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.ศรีสังวาลย์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
  สสจ.หนองคายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี2557 (ส่วนที่ 1)
  การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี2557 (ส่วนที่ 2)
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน(ด้านการบริหารงบประมาณ)
  กรมควบคุมโรคแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพือรับทราบแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบโรคภัยตามฤดูกาล
  ข้อสั่งการ และะแผนปฏฺิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเไวรัสอีโบลา กระทรวงสาธารณสุข
  รพ.ปทุมธานีขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  สสจ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย
  สภาการแพทย์แผนไทยขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
  สคร.10 เชียงใหม่ รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  รพ.น่านรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง
  มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
  รพ.สรรสิทธิประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 6 ตำแหน่ง
  สสจ.ภูเก็ตรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ระดับชำนาญการ
  รพ.อุตรดิตถ์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.บุรีรัมย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา
  รพ.กาฬสินธุ์รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง
  รพ.พระจอมเกล้าขยายเวลารับสมัคาคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.สุราษฎร์ธานีรับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  ขยายเวลาโครงการยิ้มสวนเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  รพ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ภูเก็ตรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.นครศรีธรรมราชรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานเพื่อรับรางวัล 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
  รพ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติการ
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
  สสจ.สิงห์บุรีรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
  รพ.สระบุุรีรับย้าย รับโอนข้าราชการ
  สสจ.นครนายกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรร
  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่่อบรรจุเข้ารับการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  วสส.อุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการ
  สสจ.ปทุมูธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 78 อัตรา
  สสจ.ปทุมธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 13 อัตรา
  ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
  สคร.10 เชียงใหม่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  สสจ.ชลบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  รพ.พระนั่งเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  สสจ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  สสจ.อุทัยธานีรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุุคคลเข้ารับราชหาร 3 ตำแหน่ง
  รพ.เสนารับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  สสจ.เชียงรายรับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  รพ.พระจอมเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.ขอนแก่นรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  รพ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  วพบ.กรุงเทพ รับย้าย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
  สสจ.พิจิตรรับย้ายข้าราชการ
  รพ.ปทุมธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.ขอนแก่นรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร
  ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมประกวด รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.เชียงรายรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ขุนตาล
  จังหวัดพะเยารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
  ม.รามคำแหงรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  ม.รามคำแหงรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
  สสจ.นครศรีธรรมราชรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  รพ.อุดรธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.ลำพูนรับสมัครคัดเลื่อกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  รพ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยแจ้งการให้บริการรับคำขอจดทะเบียน
  รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง
  สสจ.เชียงรายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สสจ.ชัยภูมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  การดำเนินงานตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรีให้บริการรถเอกซเรย์เคลืี่อนที่
  สสจ.เชียงรายรับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
  กกต.พะเยาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ค่ายบางระจัน
  แนะนำร่วมแผยแพร่หนังสือพลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองของแผ่นดินไทย
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมวิชาการ
  ขอส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
  ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
  ขอส่งประกาศแพทยสภาประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2558-2560
  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2557
  เรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me More
  รพ.กระบี่รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.สิงห์บุรีรับย้ายข้าราชการ
  จังหวัดพะเยารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  รพ.สงขลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งเภสัชกร
  สป.สธ.รับสมัครย้ายข้าราชการตำแหน่ง นพ.สสจ. ผอ.รพศ. ผอ.รพท.
  รพ.อุทัยธานีรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
  รพ.พระนารายณ์มหาราชรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สสอ.เชียงม่วนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฎิบัติงาน รพ.สต.บ่อเบี้ย
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
  รพ.พระนครศรีอยุธยารับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
  รพ.เสนารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาลวิสัญญี
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชเพื่อเลื่อน
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
  มข.ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
  สคร.10 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถาน
  สป.สธ.คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบาย การบริหาร และการติดตามงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข
  ่ขอส่งประกาศ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เพิ่มเติม
  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  สสจ.นครนายกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
  สสจ.ร้อยเอ็ดรับย้าย รับโอนข้าราชการเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
  รพ.ยโสธรรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมราชองครักษ์ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอหนังสือราชการ
  สสจ.ร้อยเอ็ดรับย้าย รับโอนข้าราชการเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
  สป.สธ.คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 6 ตำแหน่ง
  สสจ.อุทัยธานีรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง
  นิด้ารับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  สสจ.เลยรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2557
  สป.สธ.รับย้ายข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
  ม.แม่ฟ้าหลวงประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปี 2557
  รพ.อุดรธานีประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
  ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  ขอส่งประกาศเรื่อง สถานที่ตั้ง และเวลาทำการสำนักงานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  ขอส่งประกาศเรื่อง การแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16
  ขอส่งประกาศเรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยวาระ พ.ศ.2557-2560
  สภาการพยาบาลพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557 5 สาขา 13 รางวัล
  สสจ.น่านคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อใหดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชเพื่อให้ดรำงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ศรีสะเกษรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแจ้งเลื่อนงานสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน
  ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฎสวนสุนันทาขอเชิญศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  รพ.แพร่รับเลือนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  สนง.กพ. แจ้งการย้ายสถานที่ทำการ
  รพ.พุทธโสธรรับย้าย รับโอนข้าราชตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต
  สป.สธ.รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 2 ตำแหน่ง
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ประชาสัมพันธ์หลกสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 สาขาวิชา
  ม.มหิดลประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ
  มข.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
  ขอเชิญประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 หัวข้อเรื่อง Knowledge on the run for Smart physicians
  รพ.มหาสารคามรับย้ายข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  รพ.ยะลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  การแจ้งข้อมูลสถานบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
  กระทรวงยุติธรรมประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในประเด็น โทษประหารชึวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่
  การขยายเวลารับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาคมการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมครั้งที่ 2
  บ.ไปรษณีย์ จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  บ.ไปรษณีย์ จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษของสำนักงานสาธารณสุขจัหวัดพะเยา
  ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดลประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง
  รพ.สรรพสิทธิประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ
  รพ.ยโสธรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
  รพ.อุตรดิตถ์รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ
  รพ.ชลบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช คัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ปรจำปี 2557
  วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รับย้าย รับโอนข้าราชตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.สงขลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.อุทัยธานีรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  สสจ.ชลบุรีรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความประสงค์รับราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์และตำแหน่งเภสัชกร
  ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ
  รพ.พระนารายณ์มหาราช รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลล
  รพ.น่าน รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DDMSc Award
  การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส. กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10
  มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ 77 จังหวัด
  สสจ.เชียงรายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2 ตำแหน่ง
  รพ.กระบี่รับสมัครอายุรแพทย์ทั่วไป
  สนง.ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
  ธกส.ขอเชิญชวนให้การสนับสนุนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา
  ขอเชิญชวนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา
  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ น้ำยาวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ
  สสจ.แพร่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
  รพ.สมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
  สสจ.นครสวรรค์รับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  สสจ.อุตรดิตถ์รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  สสจ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
  สสจ.แพร่รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
  สสจ.นครราชสีมารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.แพร่ยกเลิกและรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
  ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ
  ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ น้ำยาวิเคราะห์หาปริมาณเกลือแร่อัตโนมัติ
  สสจ.นครสวรรค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ยโนธรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทยเป็นสมาชิกอาสาสมัตรสามัญ พอ.สว.
  สสจ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษ
  การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรลุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  รพ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  รพ.เสนารับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  รพ.สตูลรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ 2 อัตรา
  สสจ.สตูลรับย้ายข้าราชการไปปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมะนัง
  สคร.10 รับย้าย รับโอนข้าราชการข้าราชการ 2 อัตรา
  รพ.ปทุมธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.แพร่รับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  รพ.ชัยภูมิรับย้ายผู้ที่มีความประสงค์ย้ายไปปฏิบัติราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรม
  สถาบันพระบรมราชชนกรับสมัครแพทย์จบใหม่ ปี 2557 เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  ขอเชิญเข้าร่วมโคงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล
  รพ.สมุทรสาครขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ เพศศึกษาน่ารู้
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริดโภคเค็ม
  สสจ.ตากรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน ระดับเชี่ยวชาญ
  ่ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดในประเด็น สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดีเพื่อประเทศไทย
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 kVA
  รพ.สมุทรปราการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 3 ตำแหน่ง
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง
  ขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอน
  สสจ.นครศรีธรรมราชรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกร ชำนาญการ
  รพ.หัวหินรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ 3 อัตรา
  สสจ.แพร่รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ชำนาญการ
  สสจ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  สสจ.เชียงรายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมทั่วไป
  รพ.ลำพูนรับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  รพ.สุราษฎร์ธานีรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  การจัดแสดงคอนเสิร์ต คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์
  แพทยสภา ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2557
  ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
  วสส.พิษณุโลกรับข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการในการเรียนการสอนในหลักสูตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน ระดับเชี่ยวชาญ
  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชระเบียน
  รพ.สมุทรสาครรับย้าย รับโอนข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
  สสจ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.ตราดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการโรงพยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ
  สสจ.พิษณุโลกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 7 ตำแหน่ง
  รพ.เสนา รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ
  สสจ.มหาคามรับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ 1 ตำแหน่ง
  สสจ.อำนาจเจริญรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  รพ.ชลบุรีรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ชำนาญการ
  สสจ.ชลบุรีรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2 ตำแหน่ง
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครบุคลลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  รพ.พุทธโสธรรับย้ายข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนายแพทย์ 2 อัตรา
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.รับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  ชมรมจักรยานตำบลคลองขนากขอรับการสนับสนุนรถจักรยานและวัสดุอุปกรณ์การปั่นจักรยาน
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
  สสจ.น่านรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกันระดับเชี่ยวชาญ
  รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  การบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2556
  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ที่ได้รับของพระราชทานที่ระลึก
  ข้อแนะนำการเข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  สสจ.นครราชสีมารับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2557
  รพ.ลำปางรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง
  รพ.พระนั่งเกล้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.ยะลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.นครนายกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการพิเศษ
  ที่ทำการชุมชนหลวงโพธิ์พัฒนา ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 110 คน
  ชุมชนเจียระไนขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 60 คน
  ที่ทำการชุมชนเมืองเพชร ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 150 คน
  องค์กรชุมชนเครือข่ายตำรวจชุมชน สน.มีนบุรี ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 500 คน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหินดาด ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 100 คน
  ที่ทำการชุมชนป่าสงวน ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 145 คน
  ที่ทำการชุมชนหลุมดิน ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 170 คน
  ที่ทำการทำการชุมชนหินดาดขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 150 คน
  ชุมชนโนนสง่า ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 130 คน
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ จำนวนประมาณ 140 คน
  ปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
  สสจ.ชัยภูมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
  รพ.กระบี่รับโอน ย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
  สสจ.สตูลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์รับสมัครคัดเลือกย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 3 ตำแหน่ง
  วพบ.สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2557
  สสจ.แพร่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
  รพ.เพชรบูรณ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากยุบสภา
  ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
  รพ.สตูลรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  สสจ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง
  ขอแจ้งการจัดตั้งชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้ารับการอบรม
  รพ.ชลบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกาา 2557
  ่ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุใต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายระดับชำนาญการ 2 อัตรา
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  รพ.บ้านโป่งรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  รพ.หัวหินรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน 6 สาขา
  รพ.พระจอมเกล้ารับโอน รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  รพ.ชลบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 6 อัตรา
  ม.มหิดลเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรนานาชาติ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
  สสจ.บุรีรัมย์รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ 4 ตำแหน่ง
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.ปราจีนบุรีรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรับสมัครผู้จัดการกองทุน สสส.
  สำนักพิมพ์สูตรไพศาลบิวเดอร์ขอเชิญติวเข้มสอบท้องถิ่น
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  รพ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกข้าราการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  รพ.สงขลารับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสือความหมายชำนาญการ
  รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  รพ.อุทัยธานีรับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
  เตือนภัยหมอเถื่อนตระเวณรักษาโรคโดยการเจาะเลือด
  สสจ.พะเยารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อให้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลจุน
  รพ.จุนรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป
  ีรพ.พระจอมเกล้ารับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  ผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556
  รพ.ชลบุรีรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลศรีสะเกษ
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ 3 ตำแหน่ง
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอัมพวา
  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกิจกรรมเรื่อง วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต
  ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การประกันภัยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 6
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษครั้ง 1
  สสจ.พะเยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง
  สาธารณสุขพะเยา รณรงค์ “ สัปดาห์ ความสะอาดแห่งชาติ (บ้าน ชุมชน ตลาด สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย)
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
  ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาสินค้ากุ้งและปาล์มน้ำมัน
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 4 อัตรา
  รพ.พระนครศรีอยุธยารับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ประเภทวิชาการ
  สป.สธ.รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง ขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสารที่ใช้ในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
  สาธารณสุขพะเยา ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ วันเอดส์โลก “ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา”
  แจ้งการย้ายที่ทำการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา
  รพ.น่านรับโอน ย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  ขอเชิญร่วมงานการจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
  ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
  สสจ.สงขลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา
  หมอชาวบ้านเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแแพร่หนังสือ พุทธธรรมกับสังคม
  รพ.ระนองรับสมัครข้าราชการเพื่อปฏิบัติหกน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.สมุทรปราการรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.บุรีรัมย์รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ
  รพ.กระบี่รับโอน รับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  ราคกลางก่อสร้างฯ รพ.ดอกคำใต้1
  สสจ.อำนาจเจริญรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  สสจ.มุกดาหารรับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  สสจ.ชุมพรรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
  มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตากขอเชิญพนักงานสุขภาพชุมชนเข้าศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน
  ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการการเลือกตั้ง
  วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับหนังสืออนุมัติ
  ขอเชิญเยี่ยมชมงาน อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
  วพบ.พะเยาขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
  ่ขอส่งสำเนาหนัสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อ การจัดทำข้อมูลภาพลักษณ์ของประเทศ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
  ขอเชิญส่งโครงการประกวดนัวตกรรมทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  ขอส่งสำเนาหนังสือ รพ.บ้านแพ้ว เรื่องการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  สสจ.สุพรรณบุรีรับย้ายข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
  รพ.ดำเนินสะดวกรับย้าย โอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ
  ขอส่งสำเนาหนังสือ รพ.เสลภูมิ เรื่อง เปลี่ยนประธานชมรมผู้อำนวยการ รพช.แห่งประเทศไทย
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.มุกดาหารรับสมัครเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ดอนตาล
  สสจ.สงขลารับสมัครย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายดำรงค์ พิเดช เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัญฑิตศึกษา
  สป.สธ.รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
  สสจ.อุทัยธานีรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  ขอเปลี่ยนแปลงวันแนะนำหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
  คณะแพทยศาสตร์ มข.รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ รอบที่ 1 2 อัตรา
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
  โรงพยาบาลรัตนเวช 2 พิษณุโลก แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท
  รพ.มหาสารคามรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  ขอเชิญร่วมการจัดมหกรรมฮาลาลโลก 2556
  ขอเชิญข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
  รพ.กระบีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาอุปถัมภ์พระนิสิตอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน 7 เดือน
  รพ.นครพิงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 7 ตำแหน่ง
  รพ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วรับสมัครเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ขอเปลี่ยนแปลง E-mail ในการสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  บ.นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสื่อ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย
  กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรัดผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
  สสจ.ระนองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  แจ้งการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยุ่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
  สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร
  ขอเชิญสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 2
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเสพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สสจ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับสมัครบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
  สสจ.อุทัยธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.บ้านไร่
  สสจ.สงขลา รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
  ศูนย์ยุโรบศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ
  สน.ส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7 หลักสูตร
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพาประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
  สนง.เลขาธิการวุฒิสภารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
  สสจ.อำนาจเจริญยกเลิกรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.พหลพลพยุหเสนารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อนำวยการฝ่ายการแพทย์
  ศาลปกครองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
  สนง.เลขาธิการวุฒิสภารับสมัครผู้สมควรเป็นกรรมการเลือกตั้ง
  สนง.มูลนิธิ 14 ตุลา ขอเชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถาพิเศษวาระ 40 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
  คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  รพ.แม่ใจรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
  สสจ.ปรานีบุรีรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดลรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปี 2557 รอบ 1
  รพ.ลำปางรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเสพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.ปทุมธานีรับย้าย รับโอน บรรจุกลับข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ 3 อัตรา
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
  ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรม
  สมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2557
  รพ.สิรินธรขอนแก่นรับสมัครเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  ขอเชิญทันตแพทย์ประชุมวิชาการ
  สสจ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.และ จพง.สาธารณสุขอาวุโส
  คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
  รพ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.ระนองรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริหารสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี
  รพ.ปทุมธานีรับย้าย รับโอน บรรจุกลับข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ 3 อัตรา
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัคร 1 อัตรา
  รพ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล
  สสจ.ชลบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น 3 ตำแหน่ง
  สสจ.กำแพงเพชรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  รพ.วชิระภูเก็ตรับย้ายข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 44 อัตรา
  รพ.กระบี่รับโอน ย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพ.พัสดุ และ จพ.ธุรการ
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
  สสจ.มหาสารคามรับสมัครเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรรับรางวัลและทุนต่าง ๆ
  สสจ.อยุธยารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ระดับเชี่ยวชาญ
  ขอส่งสำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
  รพ.พระนั่งเกล้ารับย้าย รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ประเภทวิชาการ
  ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
  รพ.ชลบุรีรับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ประเภทวิชาการ
  ม.ศิลปากรรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ
  รพ.แพร่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  รพ.แพร่รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้น
  รพ.หนองคายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเสพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 4 อัตรา
  สสจ.ระนองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  สมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประทาน
  มข.รับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีอาวุโส
  ขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
  สสจ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 7 ตำแหน่ง
  สสจ.ระนองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  รพ.ลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.สุโขทัยรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 4 ตำแหน่ง
  รพ.บ้านโป่งรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 5 อัตรา
  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สามร้อยยอด
  สสจ.ระนองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
  สสจ.นครนายกรับสมัครข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  สสจ.อำนาจเจริญร้บย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  รพ.น่านรับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.อำนาจเจริญรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  รพ.ยะลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.ปทุมธานีขยายเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.แพร่รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ระนองรับย้าย รับโอนข้าราชตำแหน่ง นิติกร
  รพ.บ้านโป่งรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.พระจอมเกล้ารับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.ยะลารับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ
  สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าจังหวัดพะเยา
  ขอเชิญส่งผลงานเพื่อร่วมประกวดรางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก
  มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ มีความประสงค์จะมอบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
  ให้กรรมการผุ้่ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
  การมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชา
  โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว
  ขอเชิญฝังเข็มฟรีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2556
  ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลพระนั่งเกลัา
  รพ.เชียงคำรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ 3 ตำแหน่ง
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
  รพ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 6 ตำแหน่ง
  สสจ.ราชบุรีรับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2557
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น 3 ตำแหน่ง
  รพ.ระนองรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.พระนารายณ์มหาราชรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ภูเก็ตรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน และ ผอ.รพ.ถลาง
  สสจ.ชัยภูมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.น่านรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับขำนาญการพิเสษ
  ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย
  รพ.เจ้าพระยายมราชรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.น่านรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ชำนาญการ
  รพ.อุตรดิตถ์รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.ภูเก็ตรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน Lanna Health Fair 2013 ครั้งที่ 3
  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
  ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมเชียงใหม่ฟันดี
  มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
  มข.รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2557
  มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
  รพ.สุโขทัยรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์คัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 3 ตำแหน่ง
  มข.รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
  สสจ.ราชบุรีรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
  รพ.พุทธโสธรคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
  สน.นโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.รับคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.,ผอ.รพศ.,รพท. 24 ตำแหน่ง
  ขอส่งสำเนาประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 6 ตำแหน่ง
  สน.นโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.รับค้ดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  รพ.พุทธโสธคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.แม่ฮ่องสอนรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
  สสจ.แพร่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง
  วัดนิคมเขตขอรับบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่า
  สป.สธ.รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.และผอ.รพศ.,รพท.
  สสจ.ลพบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ
  สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  รพ.เพชรบูรณ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  รพ.พระนารายณ์มหาราชรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  มข.ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2556
  มน.รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556
  มอ.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2556และ2557
  สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรใน สสจ.ที่ว่างแล
  ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
  สสจ.ชัยภูมิรับย้ายข้าราชการทุกสายงานเพื่อปฏิบัติราชการ รพ.ซับใหญ่
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
  รพ.ขอนแก่นรับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
  สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนครู ผู้ปกครองเด็ก ระวังโรคปากเท้า
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
  สสจ.เพชรบูรณ์รับโอน รับย้ายข้าราการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  บ.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผ
  จังหวัดพะเยาเปิดวอร์รูมควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักปร
  ขอส่งสำเนาหนังสือ รพ.ปิยะเวท เรื่อง การมอบส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน
  รพ.ขอนแก่นรับสมัครข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.ชัยภูมิรับย้ายข้าราชการทุกสายงานเพื่อปฏิบัติราชการ รพ.ซับใหญ่
  โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ขอบฐานสโม ขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง
  มน.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2556 รอบ 2
  รพ.ชลบุรีรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่ง จพง.ธุรการชำนาญงาน
  สนง.อย.รับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2556และประจำปี 2555 เพิ่มเติม
  รพ.มหาสารคามรับคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  มูลนิธิแพทย์ชนบทขอเชิญเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น
  สป.สธ.รับคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้
  สป.สธ.รับค้ดเลือกข้าราชการพลเรือนดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ชำนาญการพิเสษ ฝ่ายช่
  สสจ.กระบี่รับย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  สำนักการพยาบาลขอส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมสัมมนา ฉบับใหม่
  สสจ.สมุนรสงครามรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักก
  รพ.พระพุทธเลิศหล้ารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติก
  สภาการพยาบาลประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้
  สสจ.แพร่ขยายเวลารับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2557-2561
  สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยรับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  ม.รามคำแหงรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ประจำปี 2556
  สสจ.อำนาจเจริญรับย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่ง หน.สอ.ระดับชำนาญการ
  รพ.พระปกเกล้ารับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.นครพิงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รพ.ระนองรับสมัครเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556
  รพ.สุโขทัยรับสมัครคัดเลือกสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบั
  รพ.ยะลารับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  สภาการพยาบาลเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2557-2561
  การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
  ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา
  ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ
  ขอส่งสำเนาหนังสือขอความร่วมมือเปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พ
  สสจ.นครศรีธรรมราชรับสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  สสจ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง
  ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือเรื่อง การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ โดยปราโมทย์ ไม้กลัด เล่
  สสจ.กระบี่รับย้ายตำแหน่งว่าง หน.สอ.
  สสจ.สระแก้วรับย้ายข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  รพ.สตูลรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครข้าราชการพลเรือนเพื่อประเมินผลง
  สสจ.น่านรับสมัครเพื่อดำรงตำแหน่ง เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาส
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย รับโอนตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณ
  รพ.พระปกเกล้ารับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่่ายการแพทย์
  สสจ.ชัยภูมิรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญใน รพ
  สภาการพยาบาลจะดำเนินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 5 สาขา 12 รางวัล
  รพ.น่าน รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง
  สสจ.อ่างทองรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
  ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMS c award
  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  มน.รับสมัครศึกษาต่อหลักสุตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
  สสจ.อ่างทอง รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไปชำนาญการ
  สสจ.ระยองรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน
  มน.ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้โล่เกียรติยศ ปี 2556 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
  รพ.พระพุทธเลิศหล้ารับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบั
  รพ.พระพุทธเลิศหล้ารับย้าย รับโอนแพทย์ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  สป.สธ.แจ้งหน้งสือเวียนผ่านเว๊ปไซต์ 6 เรื่อง
  วสส.สุพรรณบุรีขอเชิญประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
  รพ.อภัยภูเบรศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 1 อัตรา
  สสจ.ลำพูนรับย้าย โอนข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รพ.บ้านโฮ่ง
  สสจ.กระบี่รับสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง หน.สอ. 2 ตำแหน่ง
  รพ.ศรีสังวาลย์รับย้าย รับโอนตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  สสจ.แพร่รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี
  สสจ.อุตรดิตถ์รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  รพ.สตูลรับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
  สสจ.อุทัยธานีรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
  รพ.นครราชสีมารับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา
  สสจ.สตูลรับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปปฏิบัติราชการ รพ.มะนัง 42 อัตรา
  สาธารณสุขพะเยา เตือนภัยระวังโรคที่มากับอากาศร้อน
  สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสเทศกาลสงกรานต์ 2556
  สสจ.ชลบุรีรับย้ายแพทย์ 2 ตำแหน่ง
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  รพ.แม่สอดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับโอนข้าราชการ 3 อัตรา
  รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง บทบาทการควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2556
  สสจ.จันทบุรี รับย้าย รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  สสจ.พังงารับย้ายข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  รพ.เชียงคำรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา
  สสจ.นครนายกรับสมัครนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอเชิญอบรมเรื่อง การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการป
  รพ.ชลบุรีรับสมัครเพื่อประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
  สสจ.ลำปางรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา
  รพ.ราชบุรีรับโอน รับย้ายข้าราชการ
  รายชื่อผู้ได้รับการค้ดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเ
  สสจ.นครราชสีมา รับย้าย โอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 2 อัตรา
  สสจ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ 21 อัตรา
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา
  มูลนิธิทันตสาธารณสุข สนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม ACOHPSC ครั้
  การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข
  สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนประชาชนระวังมลพิษหมอกควันเกินมาตรฐาน
  รพ.เชียงคำรับสมัครบุคคลเพื่อเลิอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา
  การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 9
  รพ.พิจิตรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  รพ.พะเยารับย้ายข้าราชการพลเรือนตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  รพ.เพชรบูรณ์รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา
  สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ลดความเสี่ยงโรคไต
  สสจ.แพร่รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทยื รพ.ลอ
  สสจ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.แสวงหา
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจากการจมน้ำ
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 15 ตำแหน่ง
  ประชาสัมพันธ์เดือนให้ทุกครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 5-7 วัน
  ประกาศการขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้
  สสจ.นครนายกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  สสจ.แพร่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง
  สสจ.แพร่รับสมัครเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Banner ผ
  ม.รามคำแหงรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
  ม.มหิดลประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและการพยาบาลเฉ
  การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ ของ ทีโอที
  รพ.พิจิตรรับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพง.ธุรการ
  รพ.สมุทรปราการรับสมัครบรรจุกลับเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์
  แพทยสภากำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 56
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการในตำแ
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง จพง.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  สสจ.สมุทรสงครามรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
  สสจ.อุทัยธานีรับสมัครคัดเลือกแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัด สสจ.อุทัยธานี 8 อัตรา
  สสจ.อ่างทองรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
  สมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดลขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า MU Blue Night
  สป.สธ.ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
  มติเห็นชอบในหลักการให้ยกฐานะ รพ.บึงกาฬ รพ.กระทุ่มแบน จาก รพช.เป็น รพท.
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการไปร่วมโครงการสร้างสุขภาพดีในฐานะผู้สังเกตุการณ์
  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเตรียมตัวการสอบภาษาอังกฤษ
  จังหวัดระนองรับสมัครดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  สสจ.สระแก้วรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  รพ.ศรีสังวาลย์รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
  รพ.พระนครศรีอยุธยารับย้ายข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  อบต.แม่ใสรับสมัครดำรงตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
  รพ.พุทธโสธรรับสมัครพนักงานราชการ
  สสจ.ราชบุรีรับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  สสจ.ราชบุรีรับสมัครบรรจุกลับเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ 4 ตำแหน่ง
  กำหนดรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
  ขอความอนุเคราะห์งบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงงานค่ายอาสาพัฒนาชนบท
  คณะเภสัชศาสตร์ มน.รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก 5 หลักสูตร
  ม.ราชภัฎเชียงรายรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
  ม.เกษตรศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาล ก
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษา 7 สาขาวิชาการ
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ ป
  สป.คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการ ระดับสูง
  รพ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครข้าราชกรให้ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
  ม.แม่ฟ้าหลวงรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  มสธ.เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทในระบบการเรียนการสอนทางไกล เอกการพัฒนาครอบครัวและสั
  ขอส่งสารสัมพันธ์ แก้วกัลยาสิกขาลัย
  รพ.สงขลารับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  รพ.สงขลารับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี
  รพ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  สภาการพยาบาลรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
  มข.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
  โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556
  ขอเชิญส่งผลงานในโครงการคัดเลือกบุคคลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนดีเด่น ประจำปี 5
  รพ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี
  บ.ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด รับสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่
  การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 2
  ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ขอนแก่น
  ม.มหิดลรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 รองสอง
  ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ
  สนง.กพ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556
  มน.รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและบริหารระบบประกั
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งประเภทวิชาการ ระดับเ
  มข.รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ รอบที่ 2
  รับย้ายหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  ม.บูรพาเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
  สนง.ปปง.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างหอพระไตรปิฎกถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
  ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือ คุณธรรมนำชีวิต พลักวิกฤตเป็นโอกาส
  ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์การจำหน่ายบ้านพักข้าราชการ
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2555
  สำเนาระเบียบ ก.พ.ค. กทม. และสำเนาประกาศ ก.พ.ค. กทม.
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ศาส
  การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้เดินทางมาร่วมการประชุม ฝึกอบรมสัมมนา
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เชียงรายฯ
  แผนการใช้รถไปราชการระหว่างวันที่ 27 ธค.55-2 มค.56
  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยว
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับตัน
  สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งป
  รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบ
  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  ม.เกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2556
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย่ขอเชิญศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา
  คำจำกัดความ ผู้แทนพระองค์
  เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
  เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
  เชิญชวนบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  มอ.เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
  ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวสายงานวิชาชีพ 24 สายงาน (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมแจ้งกลับทางโทรสา
  ข้อมูลรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ 24 สายงาน ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน
  ขอส่งรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
  ขอความร่วมมือจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี
  ม.ศรีปทุมเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  ประกาศวัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแ
  ม.รังสิตขอเชิญส่งบทความภาษอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 11
  แพทย์สภารับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2556 รอบที่ 1
  ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร
  การสืบหาผู้คิดค้นหรือผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 11
  การสืบหาผู้คิดค้นหรือผุู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 10
  ม.มหิดลรับสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
  สสจ.พะเยารับย้ายข้าราชการตำแหน่ง หน.สอ.อนาลโย
  โรงเรียนสาธิต ม.พะเยารับสมัครเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2556
  ประกาศผลการรับย้ายข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล รพ.แม่ใจ
  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชากา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินผลงานเพื่แต่งตั้งตำแหน่งนักวิชาก
  การสืบหาผู้คิดค้นหรือผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 7-9
  การสืบหาผู้คิดค้นหรือผุู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 10
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผน
  การสืบหาผู้คิดค้นหรือผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 4-6
  คัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยมอบทุนฝึกอบรม ปี 56 3 ทุน
  สำนักงบประมาณขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในถารถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 55
  กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน ปี 55
  ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ ดอกแก้วกัลยา
  กรมบัญชีกลางขอเชิญอนุโมทนากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
  รพ.สุรินทร์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศล ปี 55
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  ม.เกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  ขอส่งความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
  การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online
  การสืบหาผู้คิดค้นหรือผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 3
  การสืบหาผู้คิดค้นหรือผุ้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 2
  การแจ้งข้อมูลตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่สมควรประกาศให้เป็นมรดกทางการแ
  การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์แผนไทย
  การสืบหาผู้คิดค้นหรือผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 1
  รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สธ.สสจ.พะเย
  ขอเชิญสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2555
  รพ.ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
  สสจ.เชียงใหม่รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี
  สสจ.อำนาจเจริญรับย้ายข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
  สสจ.สิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง สสอ.
  รับสมัครคัเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  รับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  รับย้ายข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
  ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
  การเปลี่ยนประเภทอัตราค่าไฟฟ้า
  การเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้ากับหน่วยงานราชการ
  การจัดสรรนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  ม.มหิดลรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ
  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ปี 56
  ม.มหิดล ขอเชิญสมัครเรียนหลักสูตร การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาผ
  ม.มหิดลเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
  ขอประชาสัมพันธ์ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล รับสมัครนักศึกษาใหม่
  สพช.จัดทำวีดิทัศน์มหกรรมสุขภาพชุมชน
  ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 255
  รพ.เจ้าพระยายมราชรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติ-นรีเวชวิทยา และสาขากุมารเวชศาสตร
  มน.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2555
  สสจ.เพชรบูรณ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556
  มอ.รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์รประจำบ้านต่อยอด ปี 56
  ม.มหิดลรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
  ม.มหิดลรับสมัครนักศึกษาใหม่และขอเชิญเข้าชมงาน Open House
  รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
  ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7
  การเรี่ยไรเงินช่วยเหลือ สถาบันฟื้นฟูสุขภาพจิต
  แพทยสภาเชิญชวนให้บุคลากรและแพทย์เข้าร่วมงาน และส่งบทความ
  ขอเชิญเข้าเฝ้าและรับเสด็จฯ ในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น เบญจนวมง
  คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยบริการ
  ขอเชิญเข้าร่วมประกวด น้ำใจสาธารณสุข สู้ภัยน้ำท่วม
  มข.รับบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง
  มอ.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555
  ขอรับการสนับสนุนสั้งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล ว 04
  การเผยแพร่เรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบโครงการ มหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ
  ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือ 94 ชีวิตท่องแดนพุทธภูมิ
  ม.นอร์ทกรุงเทพ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการดูแลสุขภาพ
  รพ.ยโสธรรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใ
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
  แพทยสภาประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา
  ประกาศรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.รพ.แม่ใจ
  สำรวจความต้องการบุคลากรสาธารณสุขระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  การสรรหาผู้อำนวยการ ศ.น.พ.วาระ พ.ศ.2555-2558
  รับสมัครแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2556
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการปรึกษาปัญหาเอดส์ทางโทรศัพท์ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์
  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม ชั้นเดียว รพ.เชียงม่วน
  ขอความอนุเคราะห์การกระจายผลผลิตเงาะของจังหวัดจันทบุรี
  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชา
  การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน 1 ปี
  ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
  รพ.จุน รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว นักจิตวิทยาคลินิค
  มข.ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ปี 55
  สป.สธ.จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย
  ขอเชิญสั่งจองหนังสือ การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ โดยปราโมทย์ ไม้กลัด
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาล รพ.นครราชสี
  ขอเชิญส่งบทความผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2555
  ม.เกษตรศาสตร์รับสมัครนิสิต รุ่นที่ 11
  การเพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.กำหนด
  วพบ.แพร่รับสมัครเป็นอาจารย์พยาบาลหลายอัตรา
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญ CCME ครั้งที่ 2
  รับสมัครนักวิชาการรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านนโยบายส่งเสริ
  มช.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต รอบ 2
  รายงานการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนการคัดเลือกเข้าศึกษาทันตสาธารณสุข
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสัมปดาห์วันพยาบาลสากล
  สสจ.พะเยา รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ทันตสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2-20 เม.ย.55
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อวีดีทัศน์ทางการแพทย์
  ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4
  ขอเชิญสมัครศึกษาต่อพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี
  ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโ
  แบบรายงานตลาดน่าซื้อ(เพิ่มเติม)
  แบบรายงานตลาดน่าซื้อ
  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป
  ม.ธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
  การเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.2555
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
  แพทยสภาขอความร่วมมือในการลงชืื่อสนับสนุนการเสนอกฎหมาย
  คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี
  ประกาศ ค่ากลางสำหรับแผนงาน/โครงการป้องกันไข้เลือดออก ปี 2555
  ประกาศ ค่ากลางสำหรับแผนงาน/โครงการอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา ปี 2555
  ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได
  ม.มหิดลเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมฯ ถวายพระราชกุศล
  กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2555
  กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2555
  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลนโยบายรัฐบาลผ่านหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน
  ขอแจ้งโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลภาครัฐในการขอรับรองกระบวนการคุณภาพ
  ม.มหิดลรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2
  ม.บูรพารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555
  มน.เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1
  ขอเชิญประชุมวิชาการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง
  สภาการพยาบาลรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพย
  สำนักการแพทย์ทางเลือกขอเชิญนำเสนอประสบการณ์
  ม.บูรพาเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการวิจัย
  การดำเนินโครงการเพื่อศึกษาและทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสร้างทางรถไ
  ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นวิศวกรเกียรติคุณ
  การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นกรณีพิเศษ รอบที่ 2
  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  ขอความร่วมมือการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  รพ.ระนอง รับย้ายข้าราชการ
  จ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิ
  ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการดูแลรักษาโรคในภาวะอุทกสภัย ทาง เว็บไซต์
  แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2555
  มช.เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปี 2555
  มข.รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์
  สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการ
  จ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
  จ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
  ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุข)
  รายชื่อ รพช.ในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร
  การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  จ.เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  จ.เชียงใหม่ ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  จ.เชียงใหม่รับย้าย นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
  จ.เชียงใหม่รับย้าย จพ.พัสดุชำนาญงาน
  สสจ.ระยอง รับย้ายข้าราชการ
  ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุขอาวุโส)
  ม.พะเยารับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา
  วพบ.เชียงใหม่ สรรหาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
  จ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
  สสจ.ระยอง รับย้ายข้าราชการ
  จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
  สรปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับถสถานการณ์ ด้
  รพ.กระบี่ รับย้าย
  จ.อ่างทองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  จ.กระบี่ รับสมัครข้าราชการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
  จ.จันทบุรี รับสมัครข้าราชการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง จพ.ธุรการ
  จ.ตรัง รับสมัครข้าราชการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักานราชการทั่วไป
  จ.ภูเก็ต รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  รพ.ชุมพรฯ รับย้าย รับโอน ข้าราชการ
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รับย้าย/โอนข้าราชการ
  ขอเชิญชมนิทรรศการ Alternative innovation for HbE screening test E-sure
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถน
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ คัดเลือก หัวหน้าสถานีอนามัย(จพ.อาวุโส)
  ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
  ม.ธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ปี 55
  กศน.พะเยาเปิดรับสมัครบุคลลเพื่อเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา รับโอนพนักงานเทศบาล
  จ.บุรีรัมย์ คัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
  จ.จันทบุรี คัดเลือกบรรจุเข้ารับข้าราชการ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสสรเป็นพนัก
  สสจ.พิจิตร รับย้าย
  จ.นครพนม คัดเลือกข้ราชการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  รพ.ชลบุรี รับย้าย
  จ.สิงห์บุรี รับย้าย
  จ.แม่ฮ่องสอน คัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
  จ.เชียงใหม่ คัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดรงพยาบาล
  จ.สมุทรสาคร รับย้าย
  รพ.อุทัยธานี รับย้าย
  ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ
  ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระยะ ๕ ปี
  ปกนโยบายฯปี55
  สสอ.เชียงคำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  ม.ธรรมศาสตร์เปิดโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร
  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศสรรหาผู้สมัครรับทุน
  จ.แม่ฮ่องสอนรับพนักงานราชการ
  จ.พังงา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
  รพ.สุราษฎร์ธานี รับย้าย
  รพ.ลำปาง รับย้าย
  จ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  จ.นครพนมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  รพ.น่านรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานพัฒนาเศรษกิจฯ รับพนักงาน
  จ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  สสจ.ปราจีนบุรี รับย้าย/โอน
  รพ.นครนายก รับย้าย/โอน
  จ.นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารรสุขเชี่ยวชาญ
  สสจ.ภูเก็ต รับย้าย
  จ.ปัตตานี รับย้าย/โอน
  รพ.ชลบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  รพ.สหาสารคาม รับย้าย/โอน
  สสจ.พะเยา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ แก้ไขรายละเอียดปแนบท้ายประกาศ
  สสจ.พะเยา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
  การแต่งตั้งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  ขอเผยแพร่ความรู้สุขภาพดีวิถีไท
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  ขอเชิญประชุมวิชาการจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 14
  สำรวจข้อมูลวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน
  เร่งรัดสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE
  ขอเชิญส่งผลงานการถอดบทเรียนการนำพระบรมราโชวาทหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  มน.รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดลจัดประชุมวิชาการ
  แจ้งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ระบบบริการส
  ม.บูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
  มน.รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  สสจ.อุบบราชธานีเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด รับพนักงานขับรถยนต์
  กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ แต่งกา
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ
  ม.มหิดลเปิดหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
  การประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันปิยมหาราช
  สรุปพระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ
  มสธ.สรรหาอาจารย์สอนเสริมชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2554
  จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  สป.สธ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
  จ.ชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  รพ.สมุทรปราการ รับพนักงานราชการ
  จ.พะเยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน.สอ.(จพ
  จ.ฉะเชิงเทรา รับย้าย
  จ.กระบี่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  จ.อุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ
  รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  รพ.ปง รับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์์แผนจีน
  รพ.พุทธโสธร รับพนักงานราชการ
  จ.แพร่ รับพนักงานราชการ
  รพ.อุตรดิตถ์ รับย้ายข้าราชการ
  สสจ.ราชบุรี รับย้าย/โอน ข้าราชการ
  เทศบาลเมืองเบตง รับโอนพนักงานเทศบาล
  รพ.สตูล รับย้ายข้าราชการ
  รพ.เพชรบูรณ์ รับย้าย/โอนข้าราชการ
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับพนักงานราชการ
  จ.ฉะเชิงเทรา รับย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
  รพ.ศรีสังวรสุโขทัยรับย้าย/โอนข้าราชการ
  สสจ.เชียงใหม่รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  รพ.พระจอมเกล้า รับย้าย/โอนข้าราชการ
  มช.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 2 สาขา
  ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
  ม.บูรพาให้ทุนการศึกษา
  ม.มหิดลเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลเปิดรับนักศึกษาใหม่
  สสจ.สระแก้ว รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนายช่างโยธา
  รพ.อำนาจเจริญ รับพนักงานราชการ
  สป.สธ. รับย้ายข้าราชการ
  จ.กระบี่ รับย้ายข้าราชการ
  สป.สธ.คัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญ
  ขอความร่วมมือส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเพื่อเตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2
  ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิเพื่อคัดเลือกการจัดแสดงนิทรรศการ
  ม.มหิดลขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  ขอส่งรายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ขอส่งประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี
  รพ.ขอนแก่นรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 7 สาขา
  รพ.ราชบุรีรับสมัครแพทย์เพื่อรับทุนการศึกษาต่อยอด
  ม.ศิลปากรรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ
  มูลนิธิหม่อมมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 6 ทุน
  ขอเชิญส่งผลงานเพื่อชิงโล่รางวัล STI Thailand Award 2011
  จ.แพร่รับพนักงานราชการ
  จ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  จ.ยโสธร รับพนักงานราชการ
  จ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
  รพ.ยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  จ.สมุทรสงครามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการ
  จ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
  อ.ส.ค. รับสมัครผู้อำนวยการ
  รพ.ศรีสังวาลย์ รับพนักงานราชการ
  จ.แพร่รับพนักงานราชการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.รับสมัครหลักสูตรวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
  ม.ธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2555
  NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทคณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ
  โครงการแพทย์ PRC สู่ชุมชน ครั้งที่ 23
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการกอง
  การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ.
  ขอเชิญเสนอบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมุ
  การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ.
  ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล
  มข.รับบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง
  ขอความร่วมมือในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล
  ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
  สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ศรีมาลัย น.1
  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ศรีมาลัย น.2
  ข้อมูลสำหรับประชาชนกรณีกัมพูชาขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาประสาทพระวิหาร
  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข น.2
  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข น.1
  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข
  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข2
  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข
  สสจ.พะเยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
  สสอ.จุน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  แจ้งเปลี่ยนชื่อ รพ.พุทธโสธร
  ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
  ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา
  เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริยญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  ขอเสนอราคายาสมุนไพร
  ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินครั้งที่ ๑
  ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
  ม.รามคำแหงรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔
  ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ว045
  ม.มหิดลเปิดสาขาวิชาการพยาบาล
  ขอเชิญส่งผลงานประกวดโครงการ DMSc Award
  สภาการพยาบาลดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Condom point
  ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดอบรมวิชาการ
  การจัดรณรงค์วันไข้เลือดอาเซี่ยน
  การดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ที่ประสบภัยช
  แจ้งเรื่องการโอนเงินงบประมาณงบค่าเสื่อมปี 2554 ส่วนบริหารจัดการระดับจังหวัด
  วสส.พิษณุโลกกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
  วพบ.พะเยาแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรประจำปี
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในส่วนภูมิภาค
  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ นักการแพทย์แผนไทย
  แนวทางการดำเนินงานภายหลังพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  รับสมัครนักการแพทย์แผนไทย
  รพ.มงกุฎวัฒนะยกเว้นค่าธรรมเนียมแพทย์ในการผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดตา ในโครงการเบิกจ่า
  โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ 22 พค.54
  ม.พะเยาสนับสนุนโควตาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ม.พะเยาสนับสนุนโควตาสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
  ขอเชิญชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
  สสจ.สระแก้ว รึับย้ายข้าราชการ
  รพ.ศรีสังวาลย์ คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  สสจ.นครราชสีมา รับย้ายข้าราชการ