ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 03757
หัวเรื่อง : สภาการพยาบาล ขอเชิญสมัครเข้าฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด : สภ.พ.01 ว.071
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03756
หัวเรื่อง : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด : อว 660301.9.3 ว.5067
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03755
หัวเรื่อง : รพ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สฎ 0032.101.4 ว.7256
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03754
หัวเรื่อง : รพ.น่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : นน 0032.2.23691
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03753
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : รบ 0032 ว.7989
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03752
หัวเรื่อง : รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : พช 0032.201 ว.20
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03751
หัวเรื่อง : สสจ.ราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง
รายละเอียด : รบ 0032 ว.7920
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03748
หัวเรื่อง : รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง
รายละเอียด : ยล 0032.101.7 ว.25392
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03747
หัวเรื่อง : รพ.ปราสาท รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : สร 0032.201 ว.4108
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03746
หัวเรื่อง : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
รายละเอียด : ปจ 0032.101 ว.9125
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป