ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส : 03371
หัวเรื่อง : สสจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
รายละเอียด : นย 0032.010 ว.1136
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03355
หัวเรื่อง : รพ.ยะลา รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รายละเอียด : ยล 0032.101.7 ว.13037
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03354
หัวเรื่อง : รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
รายละเอียด : นว 0032.1 ว.252
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03353
หัวเรื่อง : รพ.บ้านหมี่ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รายละเอียด : ลบ 0032.201.2.2300
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03352
หัวเรื่อง : สสจ.แม่ฮ่องสอน รับย้าย รับโอนข้าราชการ 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด : มส 0032.010 ว.2769
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03351
หัวเรื่อง : สคร.1 เชียงใหม่ รับย้าย รับโอนข้าราชการ มีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด : สธ 0450.10.2 ว.220
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03329
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.347
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03328
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.333
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03327
หัวเรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
รายละเอียด : สธ 0201.02 ว.349
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03325
หัวเรื่อง : asda
รายละเอียด : asdasd
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป