จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 02802
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว3
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02801
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว2
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02800
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.และราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว1
รายละเอียด : ตาราง ปปช.และราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02799
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง6
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง6
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02798
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง5
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง5
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02797
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง4
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง4
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02796
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง3
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02795
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง2
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02794
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.และราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง1
รายละเอียด : ตาราง ปปช.และราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02792
หัวเรื่อง : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล รพ.ภูซาง
รายละเอียด : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) รพ.ภูซาง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...67891011...หน้าถัดไป