จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 02764
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02738
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02737
หัวเรื่อง : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02736
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 3 คัน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02660
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพ.ภูกามยาว)
รายละเอียด : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพ.ภูกามยาว)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02659
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพ.ภูซาง)
รายละเอียด : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รพ.ภูซาง)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02645
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02644
หัวเรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02643
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างซ่อมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาก่อสร้างซ่อมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02613
หัวเรื่อง : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(ซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้)
รายละเอียด : ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(ซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...5678910...หน้าถัดไป