จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 02797
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง4
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง4
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02796
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง3
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02795
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง2
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02794
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.และราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง1
รายละเอียด : ตาราง ปปช.และราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูซาง1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02792
หัวเรื่อง : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล รพ.ภูซาง
รายละเอียด : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) รพ.ภูซาง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02776
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. รพ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. รพ.ดอกคำใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02772
หัวเรื่อง : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)
รายละเอียด : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02771
หัวเรื่อง : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)
รายละเอียด : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02766
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02765
หัวเรื่อง : เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป