จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 02994
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02976
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02975
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02974
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02973
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02961
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รพ.ดคต.
รายละเอียด : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รพ.ดคต.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02959
หัวเรื่อง : ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รพ.ดคต.
รายละเอียด : ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รพ.ดคต.
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02951
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.ภูซาง
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.ภูซาง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02916
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.ภูกามยาว
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.ภูกามยาว
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02885
หัวเรื่อง : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ดอกคำใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...456789...หน้าถัดไป