จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 03099
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03098
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03073
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถ รพ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถ รพ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ ๒)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03061
หัวเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้่างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้่างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03052
หัวเรื่อง : ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02995
หัวเรื่อง : ประกาศตาราง ปปช.และราคากลางก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ (ครั้งที่ ๒)
รายละเอียด : ประกาศตาราง ปปช.และราคากลางก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ (ครั้งที่ ๒)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02994
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.รพ.ดอกคำใต้ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02976
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02975
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02974
หัวเรื่อง : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้
รายละเอียด : ตาราง ปปช.และราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.ดอกคำใต้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...345678...หน้าถัดไป