จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 03230
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03229
หัวเรื่อง : ร่างเอกสาร TOR ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03228
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03185
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03184
หัวเรื่อง : เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03183
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : ๑.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด๑๒ ลีดพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) จำนวน ๓ เครื่อง ๒ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๒ เครื่อง ๓ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน ๑๑ เครื่อง ๔ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ ( Autoclave ) ขนาด ๔๐ ลิตร จำนวน ๑๑ เครื่อง ๕ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒๒ เครื่อง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03145
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03144
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03143
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03142
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...234567...หน้าถัดไป