จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 03145
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03144
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03143
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03142
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03141
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03140
หัวเรื่อง : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03132
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2(เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562)ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 มีการจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03131
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2561-เดือนธันวาคม 2561) มีรายการจัดซื้อที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 รายการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03099
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03098
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123456...หน้าถัดไป