จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 03967
หัวเรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ๑๒ ลีดพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) จำนวน ๓ เครื่อง (ครั้งที่ 4)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03936
หัวเรื่อง : ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2020-02-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03882
หัวเรื่อง : รายการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์) ที่ผ่านการอนุมัติ
รายละเอียด : รายการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์) ที่ผ่านการอนุมัติ
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2020-01-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03719
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter (รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03659
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter (รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03658
หัวเรื่อง : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter (รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03657
หัวเรื่อง : ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter (รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน) ครั้งที่ 3 จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03587
หัวเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter (รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน) ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) รพ.แม่ใจ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03553
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter (รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน) ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03552
หัวเรื่อง : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter (รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน) ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป