ประชุม กวป.

รหัส : 03793
หัวเรื่อง : สรุปรายงานการประชุม กวป ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03765
หัวเรื่อง : สรุปการประชุม กวป ประจำเดือนตุลาคม62
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม กวป เดือน ตุลาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03660
หัวเรื่อง : สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2562
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03554
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 25692
รายละเอียด : รายงาน กวป.ส.ค.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03526
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือน ก.ค.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03381
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียด : รายงาน กวป.เดือน พ.ค.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03286
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนเมษายน 2562
รายละเอียด : รายงาน กวป.วันที่ 3 พฤษภาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03186
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมีนาคม 2562
รายละเอียด : กวป.มีนาคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-04-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03147
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด : รายงานการประชุม กพ.62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03030
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนมกราคม 2562
รายละเอียด : สรุปรายงานการประชุม กวป.เดือนมกราคม 62
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป