นิเทศติดตาม

รหัส : 00892
หัวเรื่อง : สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานวันที่ 16-18 ม.ค.2560
รายละเอียด : สรุปไฟล์นำเสนอและตก.วันที่ 18 ม.ค.60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00878
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการ เครือข่ายปง จ.พะเยา
รายละเอียด : เอกสารอำเภอปง วันที่ 15 1 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00874
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : ไฟล์เอกสารตรวจราชการ 16-18 ม.ค.60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00796
หัวเรื่อง : เอกสารแนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : รายละเอียดแนวทางการตรวจราชการปี 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00742
หัวเรื่อง : ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจราชการ สตป 30 พย 59
รายละเอียด : เอกสารใช้ประกอบการตรวจราชการปีงบประมาณ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป