นิเทศติดตาม

รหัส : 00892
หัวเรื่อง : สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานวันที่ 16-18 ม.ค.2560
รายละเอียด : สรุปไฟล์นำเสนอและตก.วันที่ 18 ม.ค.60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00878
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการ เครือข่ายปง จ.พะเยา
รายละเอียด : เอกสารอำเภอปง วันที่ 15 1 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00874
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : ไฟล์เอกสารตรวจราชการ 16-18 ม.ค.60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00796
หัวเรื่อง : เอกสารแนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : รายละเอียดแนวทางการตรวจราชการปี 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00742
หัวเรื่อง : ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจราชการ สตป 30 พย 59
รายละเอียด : เอกสารใช้ประกอบการตรวจราชการปีงบประมาณ 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00263
หัวเรื่อง : สรุปผลการตรวจราชการ 2/2559
รายละเอียด : สรุปผลการตรวจราชการ 2/2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00246
หัวเรื่อง : เอกสารนำเสนออำเภอแม่ใจ
รายละเอียด : เอกสารนำเสนอตรวจราชการอำเภอแม่ใจ 29/6/58
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00232
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอ SP พะเยา
รายละเอียด : เอกสารนำเสนอ service plan จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00231
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอ รพ.เชียงคำ
รายละเอียด : เอกสารนำเสนอประชุมตรวจราชการ รพ.เชียงคำ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00230
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอตรวจราชการรอบ 2/2559 สสจ.พะเยา
รายละเอียด : ไฟล์นำเสนอตรวจราชการรอบที่ 2/2559 -ของ สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป