นิเทศติดตาม

รหัส : 03120
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03119
หัวเรื่อง : ไฟล์ประกอบตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง รอบที่ 1 ปี 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03118
หัวเรื่อง : สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03117
หัวเรื่อง : สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัด ปี 61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03116
หัวเรื่อง : รายงานผลการตรวจราชการ คณะที่ 3 ปี 61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03115
หัวเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานคณะที่ 2 ปี 61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03114
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน PP ปี 2561
รายละเอียด : รายงานการตรวจตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 61
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00892
หัวเรื่อง : สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานวันที่ 16-18 ม.ค.2560
รายละเอียด : สรุปไฟล์นำเสนอและตก.วันที่ 18 ม.ค.60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00878
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการ เครือข่ายปง จ.พะเยา
รายละเอียด : เอกสารอำเภอปง วันที่ 15 1 60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00874
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : ไฟล์เอกสารตรวจราชการ 16-18 ม.ค.60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12หน้าถัดไป