หนังสือเชิญประชุม

รหัส : 00299
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1