หนังสือเชิญประชุม

รหัส : 03489
หัวเรื่อง : หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : สำหรับ อปท. ///หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดได้ ให้ ลงทะเบียนตามลิงค์นี้ http://www.pyomoph.go.th/backoffice/meeting/viwe_meeting_add.php?id_title=190
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00299
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1