สื่อประชาส้มพันธ์

รหัส : 01998
หัวเรื่อง : Health Literacy Diary 2018
รายละเอียด : กรมอนามัย Health Literacy Diary 2018
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01935
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 47 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01770
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 46 ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01710
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 45 รอง นพ.สสจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่จาก สสจ.พะเยา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01709
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 44 สสจ.พะเยา จัดประชุมเตรียมกิจกรรมปั่นจักรยานจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01704
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 43 นพ.สสจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่ สสจ.พะเยา ประกาศเจตนารมณ์สุจริต
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01703
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 42 นพ.สสจ.พะเยา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01702
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 41 ทีมปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคโซนตะวันตก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01701
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 40 ทีมปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคโซนตะวันออก
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01700
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 39 นพ.สสจ.พะเยา ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456หน้าถัดไป