สื่อประชาส้มพันธ์

รหัส : 02273
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 56 สาธารณสุข เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงโรคลมแดด ช่วงหน้าร้อน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02272
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 55 สาธารณสุขพะเยา แนะหลักการช่วยคนจมน้ำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02235
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 54 จัดกิจกรรม Kick Off เสร็จสิ้นภายใน 5 เมษายน นี้
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02211
หัวเรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้"รถยนต์ส่วนกลาง"
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02199
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 53 จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรม Kick Off โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02177
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 52 รับมือปัญหาหมอกควัน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02176
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 51 โรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02151
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 50 การอบหลักสูตรผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02149
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 49 ระชุมเชิงปฏิบัติการ Facilitator and Coaching
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02142
หัวเรื่อง : ฉบับที่ 48 วันอสม แห่งชาติ จังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป