เอกสารประกอบการประชุม

รหัส : 03583
หัวเรื่อง : การประชุมแผนงานทันตสาธารณสุข 24 ก.ย. 62
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03566
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03537
หัวเรื่อง : เครื่องมือ 5 ชิ้น
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03464
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมวิเคระห์แผน และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมทันตสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03449
หัวเรื่อง : สรุปรายการงานประชุม กวป ประจำเดือน มิถุนายน 62
รายละเอียด : สรุปการประชุม กวป มิย.๖๒
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03410
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.จุน อาหารปลอดภัย
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม 1 และ 2 ก.ค.2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03409
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.จุน Green & Clean Hospital
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม 1 และ 2 ก.ค.2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03406
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.สต.ลอ.งานอาชีวนามัย
รายละเอียด : เอกสารการประชุม 1 และ 2 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03402
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.เชียงคำ อาหารปลอดภัย
รายละเอียด : เอกสารการประชุม 1 และ 2 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03401
หัวเรื่อง : นำเสนอ รพ.เชียงคำ Green & Clean Hospital
รายละเอียด : เอกสารการประชุม 1 และ 2 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป