ระบบเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ

รหัส : 00006
หัวเรื่อง : ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 พค 59
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00005
หัวเรื่อง : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานป้องกันคุมโรคไข้เลือด
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00004
หัวเรื่อง : หนังสือขอความร่วมมือท้องถิ่นในการรณรงค์
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00003
หัวเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจกันภัยยุงลาย
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00002
หัวเรื่อง : สปอตป้องกันไข้เลือดออก v.001
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00001
หัวเรื่อง : สปอตป้องกันไข้เลือดออก ไทยกลาง v.002
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123