ระบบเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ

รหัส : 00601
หัวเรื่อง : ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 41+4
รายละเอียด : เอกสารประกอบการประชุม WR DHF 1/2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00514
หัวเรื่อง : เตือนภัยและสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 40
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00513
หัวเรื่อง : สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 39
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00337
หัวเรื่อง : ไฟล์นำเสนอการมอบนโยบายการควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ อสม
รายละเอียด : เอกสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนพ.สสจ.พะเยา มอบนโยบายการควบคุมโรคไข้เลือดออก แก่ประธาน อสม.ระดับอำเภอ ระดับตำบล เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00336
หัวเรื่อง : สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 30
รายละเอียด : (1 มกราคม 2559 – 28 กรกฎาคม 2559)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00335
หัวเรื่อง : สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 28
รายละเอียด : (ข้อมูลสะสม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 16 กรกฎาคม 2559)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00306
หัวเรื่อง : สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 27
รายละเอียด : ข้อมูลสะสม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 9 กรกฎาคม 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00051
หัวเรื่อง : ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก 11 พค 59
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00008
หัวเรื่อง : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ 3 โรค
รายละเอียด : รณรงค์กำจัดยุงลาย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00007
หัวเรื่อง : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประชารัฐร่วมใจ ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว123หน้าถัดไป