สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office

ระบบเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ

รหัส : 02518
หัวเรื่อง : 2517.pdf
รายละเอียด : izmit escort kocaeli escort escort izmit
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02511
หัวเรื่อง : dd
รายละเอียด : mersin escort mersin escort bayan escort mersin
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02510
หัวเรื่อง : dd
รายละเอียด : ddd
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00938
หัวเรื่อง : รายงานการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา ไตรมาส 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
รายละเอียด : กลุ่มงาน NCD ได้สรุปรายงานการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.59) แหล่งข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาล (IS WIN) และการจากการ บูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนน (ข้อมูล ๓ ฐาน จาก สาธารณสุข, บริษัทกลางฯ, ตำรวจ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-02-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00935
หัวเรื่อง : รายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.พะเยา เดือนมกราคม 2560
รายละเอียด : สรุปรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.พะเยา ประจำเดือนมกราคม 2560(1-27 ม.ค.60)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00934
หัวเรื่อง : รายงานสรุปเหตุการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ จ.พะเยา สัปดาห์ 3/2560
รายละเอียด : รายงานสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ จ.พะเยา สัปดาห์ที่3/2560(วันที่ 15-21 มกราคม 2560) โดยทีม SAT สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00933
หัวเรื่อง : รายงานสรุปเหตุการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ จ.พะเยา สัปดาห์ 2/2560
รายละเอียด : รายงานสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ จ.พะเยา สัปดาห์ที่2/2560 (วันที่ 8-14 มกราคม 2560)โดยทีม SAT สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00881
หัวเรื่อง : รายงานสรุปเหตุการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ จ.พะเยา สัปดาห์ 1/2560
รายละเอียด : สรุปเหตุการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ จ.พะเยา ปี2560 สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 1-7 มกราคม 2560)โดยทีม SAT สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00880
หัวเรื่อง : รายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.พะเยา เดือนธันวาคม 2559
รายละเอียด : สรุปรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.พะเยา ประจำเดือนธันวาคม 2559
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00872
หัวเรื่อง : สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ 52 ปี 2559
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ประจำสัปดาห์ 52 ปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2559 โดยทีม SAT สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป