งานวิจัยและนวัตกรรมจังหวัด

รหัส : 03493
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
รายละเอียด : 1.ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น 2.ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว 3.ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเต็มองค์ประชุม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03492
หัวเรื่อง : เกณฑ์การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมวิจัย
รายละเอียด : 1.เกณฑ์การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น 2.เกณฑ์การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว 3.เกณฑ์การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเต็มองค์ประชุม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02876
หัวเรื่อง : ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
รายละเอียด : ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00736
หัวเรื่อง : ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปี 2556
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00735
หัวเรื่อง : นวัตกรรมด้านสาธารณสุข ประจำปี 2555
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00734
หัวเรื่อง : นวัตกรรมด้านสาธารณสุข ประจำปี 2554
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00733
หัวเรื่อง : นวัตกรรมด้านสาธารณสุข ประจำปี 2553
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1