แบบฟอร์ม

รหัส : 00490
หัวเรื่อง : แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
รายละเอียด : แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00489
หัวเรื่อง : แบบใบลาติดตามคู่สมรส
รายละเอียด : แบบใบลาติดตามคู่สมรส
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00488
หัวเรื่อง : แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
รายละเอียด : แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00487
หัวเรื่อง : แบบใบลาอุปสมบท
รายละเอียด : แบบใบลาอุปสมบท
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00486
หัวเรื่อง : แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก เตรียมพล
รายละเอียด : แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก เตรียมพล
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00485
หัวเรื่อง : แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
รายละเอียด : แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00484
หัวเรื่อง : แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
รายละเอียด : แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00483
หัวเรื่อง : แบบใบขอยกเลิกวันลา
รายละเอียด : แบบใบขอยกเลิกวันลา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00482
หัวเรื่อง : แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
รายละเอียด : แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00358
หัวเรื่อง : แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560 - ขอให้ทุก CUP จัดทำแผนฯ และผ่านความเห็นชอบจากสสจ.เพื่อเสนอไปยังสปสช.ภายใน 31 สิงหาคม 2559 - เบื้องต้น ใช้วงเงินและหลักเกณฑ์เดิม (หลักเกณฑ์+วงเงิน ที่ได้รับจัดสรรปีงบฯ 2559) - สสจ.กำหนดจัดประชุมชี้แจงและกรั่นกรองแผน วันที่ 19 ส.ค.59 ณ โรงแรม KM กว๊านพะเยา (ตัวแทนรพ.,สสอ, รพสต.)
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-08-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป