ดาวน์โหลด

รหัส : 03538
หัวเรื่อง : แนวทางการตรวจสอบภายในระดับอำเภอปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03326
หัวเรื่อง : asda
รายละเอียด : kmk
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03278
หัวเรื่อง : พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02958
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก(รวม) เขต 1 และพื้นที่เสี่ยงจังหวัดพะเยา ปี 2562
รายละเอียด : สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้จัดส่งรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-18 มกราคม 2562 และแจ้งรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก ระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา ปี 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02835
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบาย งาน สช.ปี 2562 วันที่ 20 ธ.ค.61
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02784
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุมผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายใน ปี 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02733
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา เดือนกันยายน 2561
รายละเอียด : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02732
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา เดือนสิงหาคม 2561
รายละเอียด : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02731
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา เดือนกรกฎาคม 2561
รายละเอียด : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02730
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา เดือนมิถุนายน 2561
รายละเอียด : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป