SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 01253
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 18/2560 (วันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560 )
รายละเอียด : พบการระบาดโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยจำนวน 5 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01252
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 17/2560 (วันที่ 23 - 29 เมษายน 2560 )
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01251
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 16/2560 (วันที่ 16 - 22 เมษายน 2560 )
รายละเอียด : สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยไข้หูดับติดเชื้อ Streptococcus suis พื้นที่ อ.เชียงคำและอ.จุน จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยมีภาวะแรกซ้อนคือหูดับและลิ้นหัวใจรั่ว
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-05-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01213
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนเมษายน 2560
รายละเอียด : ไฟล์สรุปสถานการณ์โรคและเหตุการณ์ผิดปกติที่มีความสำคัญประจำเดือนเมษายน 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01212
หัวเรื่อง : สรุป SAT ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายละเอียด : ไฟล์สรุปสถานการณ์โรคและเหตุการณ์ผิดปกติที่มีความสำคัญประจำเดือนมีนาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-04-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12345หน้าถัดไป