SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 02662
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 40/2561 (วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02661
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 39/2561 (วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02646
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 38/2561 (วันที่ 23 - 29 กันยายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02630
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 37/2561 (วันที่ 16 - 22 กันยายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02611
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 36/2561 (วันที่ 9 - 15 กันยายน 2561)
รายละเอียด : มีรายงานการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ในโรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02609
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 35/2561 (วันที่ 2 - 8 กันยายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02608
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 34/2561 (วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02607
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 33/2561 (วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02596
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 32/2561 (วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2561)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-09-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02541
หัวเรื่อง : สรุปรายงาน SAT สัปดาห์ที่ 31/2561 (วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2561)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อสเตร็สโตคอคคัส ซูอิส เสียชีวิต 1 ราย อ.เมืองพะเยา และการระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็ก อ.เชียงคำ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป