รับสมัครงาน

รหัส : 03567
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยการสอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ่อเบี้ย สสอ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03557
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย สสอ.เชียงม่วน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03556
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยการสอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เวียง สสอ.เชียงคำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03550
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคือเวียง สสอ.ดอกคำใต้)
รายละเอียด : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคือเวียง สสอ.ดอกคำใต้)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03549
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำไก่ สสอ.ดอกคำใต้)
รายละเอียด : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำไก่ สสอ.ดอกคำใต้) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03542
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สอบข้อเขียน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เวียง สสอ.เชียงคำ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03541
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย สสอ.เชียงม่วน จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03540
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (โดยการสอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ รพ.สต.คือเวียง สสอ.ดอกคำใต้
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03539
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานกระทรวสาธารณสุข โดยการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานบริการ รพ.สต.บ้านจำไก่ สสอ.ดอกคำใต้
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03522
หัวเรื่อง : ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป